WYCIECZKA_ Wakacje z GOKiC Mucharz_2021
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu w ramach akcji Wakacje z GOKiC Mucharz 2021, tj:
Imię i nazwisko uczestnika *
Miejscowość zamieszkania lub nazwa szkoły uczestnika - w przypadku osoby spoza Gminy Mucharz *
Wiek uczestnika *
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (dorosły opiekun-rodzic) *
Nr telefonu opiekuna/rodzica *
Zapoznałem się z zasadami organizacji wyjazdu, osoba, którą zgłaszam nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i może uczestniczyć w organizowanym wydarzeniu, zostałem poinformowany, że organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do organizacji wycieczki oraz w celu archiwizacyjnym, zgodnie z art. 6 lit. ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w wycieczce. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. *
Wyrażam zgodę na bezpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu (GOKiC) utrwalonego podczas wycieczki przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w następujących mediach: na stronie internetowej i pod stronach www.mucharz.pl stronach www i stronach społecznościowych prowadzonych przez GOKiC, mediach publicznych, tablicach ściennych, folderach graficznych w celach promocyjnych wydarzenia i GOKiC Mucharz. *
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu *
Niniejsze zgłoszenie wymaga pisemnego potwierdzenia na liście zgłoszonych uczestników - należy go dokonać w wybranym terminie jednak nie później niż na 5 dni przed wyjazdem - w dowolnej placówce GOKiC Mucharz. Brak pisemnego potwierdzenia uniemożliwia udział dziecka w wycieczce. *
Podpis osoby zgłaszającej - imię i nazwisko *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy