PRIHLÁŠKA na webinár:                                      Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. Vám ponúka on-line webinár na tému:

Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030

Základné informácie o webinári:
Rok 2020 bol rokom, keď končí programovacie obdobie viacerých strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na rozvoj sociálnych služieb. Strategické dokumenty určujú trendy rozvoja a prioritné oblasti, na ktoré nadväzujú aj finančné zdroje schválené EK v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ako aj pripravované programovacie obdobie EŠIF na roky 2021 – 2027. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o uvedené finančné zdroje politika vašej organizácie, rozvojové zámery, ako aj vaše priority by mali byť v súlade so schválenými strategickými dokumentami. O ktoré dokumenty sa jedná?

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021 – 2030
Národný program aktívneho starnutia 2021 - 2030
Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko
Plán Obnovy a odolnosti SR

Vzdelávanie je určené pre manažmenty zariadení sociálnych služieb.

Lektor:  Ing. Mária Filipová
trvanie  4 hodiny
realizácia prostredníctvom ZOOM platformy
minimálny počet prihlásených účastníkov na  webinár: v prípade nižšieho počtu, má SF právo  podujatie zrušiť o čom budú prihlásení informovaní
cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 30 eur/osoba
cena vzdelávania pre ostatných: 50 eur/osoba

Termín webinára:  24.11.2021  v čase 13,00 -17,00 hod.

Termín na zaslanie prihlášky: 20.11.2021

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZVLÁŠŤ.

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

Lýdia Brichtová
štatutár a garant vzdelávacieho programu SF


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Meno a priezvisko: *
Názov organizácie: *
Pozícia v organizácii: *
E-mail: *
Platná e-mailová adresa na zaslanie vstupných údajov do ZOOM platformy
Telefonický kontakt *
Telefonický kontakt  pre  SF  pre komunikáciu týkajúcu sa účasti na podujatí a v prípade technických problémov s pripojením do ZOOM
Čo očakávate od webinára? Čo by ste sa chceli dozvedieť? *
Vaše otázky pomôžu lektorke zamerať webinár tak, aby Vám poskytla čo najviac potrebných informácií.
Spôsob fakturácie *
Fakturačné údaje *
Ak bude fakturácia na organizáciu - uveďte: úplný názov organizácie, sídlo, IČO, DIČ, uvedené v zakladateľských listinách                                                                                                    Ak bude fakturácia na súkr. osobu - uveďte: meno , priezvisko, bydlisko: ulica, č. domu, PSČ, mesto
Súhlas dotknutej osoby *
vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.. Report Abuse