Eman izena BIZILABEn asmatzaile eta ikertzaile izateko / Inscripción para inventar, experimentar, investigar en BIZILABE
Astelehena, asteartea edo asteazkenetan / Lunes, martes o miércoles
17:00-18:30 edo/o 18:30-20:00
12-14 edo 15-17 urteko gazteentzat / jóvenes de 12-14 años o 15-17 años
Irailetik abendurako egutegian, irailaren 17an, 18an edo 19an hasita/ en calendario de septiembre a diciembre, iniciando el 17, el 18 o el 19 de septiembre
Adierazi zein ordutegitan eman nahi duzun izena / Indica el horario en el que te quieres inscribir
17:00-18:30ASTEARTEA (irailaren 18an hasita)/MARTES (Inicio el 18 de septiembre)
18:30-20:00ASTELEHENA (irailaren 17an hasita)/LUNES (Inicio el 17 de septiembre)
12-14 urte/años
18:30-20:00 - ASTEARTEA (irailaren 18an hasita)/MARTES (Inicio el 18 de septiembre)
18:30-20:00 - ASTEAZKENA (irailaren 19an hasita)/MIÉRCOLES (Inicio el 19 de septiembre)
15-17 urte/años
Izena / Nombre *
Your answer
Lehen abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Sexua / Sexo *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
Your answer
PK / CP *
Your answer
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Your answer
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Your answer
Ikastetxea / Centro escolar *
Your answer
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologiko batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Your answer
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Gazteak Bizilabe espaziotik kanpo ateratzeko nire baimena ematen dut / Autorizo la realización de actividades fuera del espacio Bizilabe *
Aurretik emandako helbide elektronikoan informazioa jasotzeko baimena ematen dut / Autorizo el envío de información y/o documentación al correo electrónico anteriormente indicado *
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Your answer
Oharrak / Observaciones
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse - Terms of Service