ແບບສອບຖາມການມາຮຽນ-ຂາດຮຽນຂອງນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ
ແບບສອບຖາມນີ້ເປັນແບບສອບຖາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາສຳລັບນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບເທົ່າ ເພື່ອສອບຖາມເຖິງເຫດຜົນຕ່າງໆຂອງນັກສຶກສາທີ່ມາຮຽນຊ້າ ຫຼື ຂາດຮຽນ
ການຕອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຍັງຕໍ່ນັກສຶກສາທັງນັ້ນ ແບບສອບຖາມນີ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາຂໍ້ມູນເພື່ອປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ຂໍໃຫ້ນັກສຶກສາທຸກຄົນຈົ່ງຕອບແບບສອບຖາມດ້ວຍຄວາມຈິງ

ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຂາດຮຽນ *
Required
ເຫດຜົນໃດທີ່ທ່ານມາຮຽນຊ້າ ຫຼື ເຂົ້າຫ້ອງຊ້າ *
Required
ເຫດຜົນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລາພັກ *
Required
ເຫດຜົນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຢຸດການຮຽນ (Drop) *
Required
ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມາຮຽນທຸກໆມື້ ຫຼື ຂາດໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ *
Your answer
ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງລາອອກຈາກລາວທ໊ອບແມ່ນຫຍັງ? *
Your answer
ຍ້ອນສາເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງເລືອກຮຽນທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms