Konferencja 110-lecia KWCH w RP REJESTRACJA
Witamy Cię serdecznie na stronie rejestracyjnej konferencji upamiętniającej 110-lecie służby Zborów Kościoła Wolnych Chrześcijan w Polsce. Wierzymy, że będzie to wydarzenie przynoszące niezwykłą korzyść dla wszystkich pokoleń, począwszy od najmłodszych, na najstarszych kończąc. Chcemy mówić o Bożej wierności, tożsamości zborów braterskich, przeszłości i przyszłości pisanej przez samego Boga. Chcemy tę piękną rocznicę świętować wspólnie - razem z Tobą! Dlatego cieszymy się, że tu jesteś. W formularzu znajdziesz kilka przydatnych informacji o samym wydarzeniu, jednak zanim to nastąpi, zapoznaj się z klauzulą informacyjną i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Klauzula informacyjna
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kościół Wolnych Chrześcijan w Polsce, ul. Franciszkańska 19, 40-708 Katowice.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia wydarzenia 110-lecia Kościoła Wolnych Chrześcijan "Podłączeni do źródła".

4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), związanym z Administratorem (czyli KWCh) stosownymi umowami, wykonującym usługi dla Administratora jak np. hotel czy inni usługodawcy z usług których uczestnicy konferencji będą korzystać, o ile wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji – to znaczy 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. W tej sprawie należy się kontaktować z Administratorem danych:
sekretariat@kwch.org
+48 690 205 475

7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania umowy, którą jest udział w wydarzeniu 110-lecia Kościoła Wolnych Chrześcijan "Podłączeni do źródła". Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zarejestrowania się na ww. wydarzenie.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy wyrażasz zgodę na powyżej określone przetwarzanie Twoich danych osobowych? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service