Narty Wisła - Soszów 10.03.2018 r. /sob/

Zapisy do piątku 09.03.2018 r. do godz. 10:00
O wpisaniu na listę decyduje złożenie w sekretariacie szkoły zgody rodziców / opiekunów prawnych oraz dokonanie wpłaty.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question