แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่กำลังศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง กรุณณาเลือกหลักสูตรที่ท่านเรียน ในช่องว่างเพียง 1 ช่องเท่านั้น
หลักสูตรที่ท่านกำลังศึกษา *
เลือกเพียง 1 คำตอบเท่านั้น
** หมายเหตุ **
วท.บ. คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วท.ม. คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท
ปร.ด. คือ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse