Hodnocení třetího roku činnosti
Snažili jsme se, aby byl i tento rok naší činnosti pestrý a zábavný - tedy aby veřejnost znala náš oddíl jako skvělé místo pro mladé lidi. Abychom zjistili, jak se nám to podařilo, prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Díky Vašim odpovědím budeme moci naši činnost i nadále zlepšovat :)
Jsem *
Můj vztah k oddílu *
Činnost oddílu sleduji *
Jak se nejčastěji dozvídám o činnosti oddílu *
Required
Míra informovanosti o činnosti oddílu je pro mne... *
Vysvědčení *
(jako ve škole)
1
2
3
4
5
Prezentace činnosti
Komunikace s veřejností
Viditelnost na veřejnosti
Kvalita vedení družiny Medvědů
Kvalita vedení družiny Vrrků
Kvalita vedení družiny Pomněnek
Kvalita vedení družiny Levandulí
Kvalita vedení oddílu
Kvalita oddílových akcí
Kvalita zázemí
Přínos oddílu pro město Děčín
Jsem-li RODIČ, tato tabulka je pro mne...
(jako ve škole)
1
2
3
4
5
Kvalita programu družiny
Zábavnost činnosti
Kvalita vedení družiny
Komunikace s vedením družiny
Komunikace s vedením oddílu
Počet víkendových akcí (dostatečnost)
Celkové náklady na členství (přiměřenost)
Celková spokojenost s oddílem
Přínos oddílu pro mé dítě
Mé dítě/já je/jsem členem (pro rodiče či členy oddílu)
Jsem-li člen střediska Sojčáci (ale NIKOLIV oddílu Omnia), tohle je pro mne...
(jako ve škole)
1
2
3
4
5
Komunikace s oddílem
Integrace do struktur střediska
Kvalita vedení družin
Kvalita vedení oddílu
Přínos pro středisko
Přínos pro obraz střediska na veřejnosti
Dle mého názoru Omnia = MIKI (naprostý souhlas - 1, naprostý nesouhlas - 5)
Jsem-li ČLENEM ODDÍLU, tato část je pro mne...
(jako ve škole)
1
2
3
4
5
Komunikace s vedením oddílu
Vstřícnost vedení oddílu
Možnosti seberealizace
Vztahy v oddíle
Kvalita schůzek Medvědů
Kvalita schůzek Vrrků
Kvalita schůzek Pomněnek
Kvalita schůzek Levandulí
Kvalita oddílových akcí
Můj pocit užitečnosti v oddíle
Kvalita interní komunikace
Osoba vůdce oddílu
Osoba zástupce vůdce oddílu
Míra demokracie v oddíle
Má spokojenost v oddíle
Co mi je na oddílu nejsympatičtější *
Your answer
Co je podle mne největší slabinou oddílu *
Your answer
Co v činnosti oddílu oceňuji *
Your answer
Co v činnosti oddílu postrádám *
Your answer
Kde (u koho či čeho) by se měl oddíl inspirovat?
Your answer
Negativní zkušenost s oddílem (jaká?)
Your answer
Máme hledat podle Vás jiný objekt klubovny (a proč ano/ne)? *
Your answer
Doporučil/a bych oddíl rodiči, který uvažuje o skautingu pro své dítě? *
Znám ve svém okolí někoho, kdo by pro oddíl mohl být přínosem! (kontakt, honem!)
Your answer
Rád budu oddílu nápomocen na brigádách na pozemku klubovny. *
Celkové a úplně komplexní hodnocení oddílu *
(jako ve škole)
Má naše existence smysl? *
Na co se v příštím roce máme zaměřit *
Nechci zůstat v anonymitě a zde uvádím své jméno či přezdívku :)
Your answer
Poděkování, nápady, dotazy, připomínky atd.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.