แบบแจ้งความประสงค์อบรม (หลักสูตรออฟไลน์) สำหรับครูปฐมวัย ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง (อบรม 2 วัน) - รหัสหลักสูตร 621162012 - ชื่อหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้าน การใช้เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบเพื่อสร้างเสริมทักษะ ด้านความสนใจใฝ่เรียนรู้ และทักษะด้านการฟัง ของเด็กปฐมวัย - สถานที่จัดอบรม ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด - ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบปลายเดือนมิถุนายน 2563 (หลังนโยบายการปลดล็อค สถานการณ์โควิด-19)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล (ไม่ต้องมีคำนำหน้า นาง/นางสาว/นาย) *
Your answer
สถานศึกษา *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล (mail) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Google. Report Abuse