שיתוף בעלי עניין בהכנת תכנית מתאר למתחם שדה דב - הרשמה למפגש מסכם

עיריית תל אביב-יפו בשיתוף רשות מקרקעי ישראל ונציגי בעלי הקרקעות הפרטיות שבמתחם יזמו את הכנת תכנית מתאר לרובע "שדה דב".
לאחר חודשים רבים של עבודה מאומצת מצד צוות התכנון אנו מבקשים להזמינך למפגש נוסף בו נציג את התכנית ונבקש מכם משוב.

למפגשים מוזמנים נציגי בעלי הקרקעות, משרדי ממשלה, נציגי השכונות הגובלות, בעלי תפקידים בעיריית תל אביב-יפו, ארגוני סביבה וחברה אזרחית, נציגי אקדמיה, ארגוני תכנון, אנשי חינוך ספורט ופנאי, מלונאים, אנשי פיתוח, אנשי מסחר ועסקים ועוד.

המפגש יתקיים ביום חמישי ה- 12.1.2017 באודטוריום "תיכונט", רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב יפו. בין השעות 18:30-20:30.

ההשתתפות היא על בסיס מקום פנוי. מומלץ להקדים ולהירשם. מצורפת ההזמנה.
אנא אשר הגעתך בטופס שלהלן:

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question