FORMULARI D'INTERÈS EN SER CASA D'ACOLLIDA // FORMULARIO DE INTERÉS EN SER CASA DE ACOGIDA

Si estàs interessat en ser casa d'acollida per a un gat/gos de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, preguem que omplis aquest formulari per valorar si les teves circumstàncies de vida corresponen a les necessitats de la Protectora.

Tan aviat tinguem un animal que necessita anar a una casa d'acollida i encaixi amb el teu perfil ens posarem en contacte amb tu per telèfon.

Gràcies per endavant!

---

Si estás interesado en ser casa de acogida para un gato/perro de la Liga Protectora de Animales de Sabadell, rogamos que rellenes este formulario para valorar si tus circunstancias de vida corresponden a las necesidades de la Protectora.

Tan pronto tengamos un animal que necesita ir a una casa de acogida y encaje con tu perfil nos pondremos en contacto contigo por teléfono.

¡Gracias de antemano!
Email *
Nom i cognoms // Nombre y apellidos *
DNI // DNI *
Edat // Edad *
Adreça // Dirección *
C. P. // C. P. *
Població // Población *
Telèfon // Teléfono *
Correu electrònic // Correo electrónico
Quina espècie podries acollir a casa? // ¿Qué especie podrías acoger en casa? *
Required
Quin perfil d'animal podries acollir a casa? (marca les opcions que creguis pertinents) // ¿Qué perfil de animal podrías acoger en casa? (Marca las opciones que creas pertinentes) *
Required
Tens animals a casa? // ¿Tienes animales en casa? *
En cas que tinguis animals a casa, de quin tipus són i quants en tens de cada tipus? // En caso de que tengas animales en casa, ¿de qué tipo son y cuántos tienes de cada tipo?
gat/s // gato/s
gos/sos // perro/s
aus // aves
conills // conejos
altres // otros
1
2
3
4
5
Els teus animals están vacunats? // ¿Tus animales están vacunados?
Clear selection
En cas de gats, estan testats negatius a leucèmia/imunodeficiència? // En caso de gatos, ¿están testados negativos a leucemia/imunodeficiencia?
Clear selection
En cas de gossos, es porten bé amb altres animals? // En caso de perros, ¿se llevan bien con otros animales?
Clear selection
Quantes hores estàs a casa normalment? // ¿Cuántas horas estás en casa normalmente? *
Has fet alguna vegada de casa d'acollida o tens experiència/formació amb animals? // ¿Has hecho alguna vez de casa de acogida o tienes experiencia/formación con animales? *
Disposes de vehicle propi o tens algun familiar/amic que et pugui acompanyar al refugi per venir a buscar l'animal, portar-lo per una revisió veterinària o davant de qualsevol incidència? // ¿Dispones de vehículo propio o tienes algún familiar amigo que te pueda acompañar al refugio para venir a buscar el animal, llevarlo por una revisión veterinaria o ante cualquier incidencia? *
Anota qualsevol comentari que creguis oportú: // Anota cualquier comentario que creas oportuno:
En cas de tenir algun vincle amb la Protectora, indica-ho: (pots marcar més d'una opció) // En caso de tener algún vínculo con la Protectora, indícalo: (puedes marcar más de una opción)
Com t'has assabentat per ser casa d'acollida? // ¿Cómo te has enterado para ser casa de acogida? *
Required
La Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Sabadell l’informa que, de conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades personals, les dades informades en el present formulari seran tractades per l’entitat amb la finalitat de gestionar la seva relació amb l’Associació, així com si ho consenteix de forma inequívoca, per informar-lo sobre les nostres activitats i serveis. Pot exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, dret a l’oblit, tractament i tots aquells recollits pel reglament indicat, adreçant escrit, acompanyat de còpia de document per acreditar la seva identitat al correu electrònic protectora@protectorasabadell.org indicant el dret que vol exercir en l’Assumpte del mateix o bé mitjançant correu ordinari remès a la seu de la Lliga. -----//------ La Liga Protectora de Animales y Plantas de Sabadell le informa que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 de protección de datos personales, los datos informados en el presente formulario serán tratadas por la entidad con la finalidad de gestionar su relación con la Asociación, así como si lo consiente de forma inequívoca, para informarle sobre nuestras actividades y servicios. Puede ejercitar los derechos de transparencia, información, acceso, rectificación, derecho al olvido, tratamiento y todos aquellos recogidos por el reglamento indicado, dirigiéndose escrito, acompañado de copia de documento para acreditar su identidad al correo electrónico protectora@protectorasabadell.org indicando el derecho que quiere ejercer en el Asunto del mismo o bien mediante correo ordinario remitido a la sede de la Liga.
Dóno el meu consentiment per rebre informació sobre activitats i serveis de la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell. // Doy mi consentimiento para recibir información sobre actividades y servicios de la Liga Protectora de Animales y Plantas de Sabadell. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy