Chestionar privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări cu referire la Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, după cum urmează:
Vă rugăm să indicaţi, din ce grup faceţi parte: *
Required
*
Nume, Prenume/ Denumirea instituţiei sau organizaţiei
Your answer
*
Date de contact (telefon, e-mail)
Your answer
1. Funcţionalitatea actului normativ
Vă rugăm să menţionaţi dacă prevederile actului normativ sunt aplicabile sau inaplicabile/nefuncționale. În cazul, în care actul normativ nu funcţionează, vă rugăm să indicaţi cauzele:
Your answer
Expuneți argumentat care ar fi măsurile concrete pentru eliminarea circumstanței generatoare de inaplicabilitatea a actului normativ:
Your answer
2. Modificările operate în actul normativ şi influenţa acestora asupra scopului şi esenţei actului normativ
Cum credeţi, modificările ulterioare operate în actul normativ au deviat de la scopul şi esenţa acestuia?
Your answer
3. Gradul de suficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane pentru funcţionarea actului normativ
Cum consideraţi, există suficiente resurse materiale, financiare şi umane necesare și real disponibile pentru îndeplinirea prevederilor actului normativ menţionat?
Your answer
4. Consecvenţa şi coerenţa actului normativ, inclusiv în contextul practicii judecătoreşti
Cum credeţi, actul normativ conţine prevederi contradictorii sau prevederi care dublează sau care contravin prevederilor altor acte normative? Dacă da, menţionaţi:
Your answer
5. Neutralitatea actului normativ
Consideraţi că actul normativ asigură pe deplin proporţionalitatea dintre interesele publice şi cele private, precum şi să nu conţină reglementări în exces sub pretextul atingerii sau ocrotirii intereselor publice sau a unor interese private? Rugăm să explicaţi răspunsul:
Your answer
6. Stabilitatea și predictibilitatea actului normativ
Menționați, dacă actul normativ nominalizat a fost supus revizuirii, conform unor criterii obiective şi nu au fost afectate scopul şi esenţa acestuia:
Your answer
7. Necesitatea măsurilor de revizuire şi aspectele ce trebuiesc îmbunătăţite
Cum credeţi, actul normativ nominalizat necesită îmbunătăţiri (completări, modificări etc.)? Dacă da, vă rugăm să expuneţi principalele recomandări cu argumentele corespunzătoare:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms