Wie zijn wij als Hervormde Gemeente?
Best Gemeentelid,

Zoals u waarschijnlijk weet, gaat onze predikant in februari 2021 met emeritaat. Om het beroepingswerk zorgvuldig te laten verlopen is een voorbereidingscommissie aangesteld. Deze commissie brengt een advies uit aan de kerkenraad over het gewenste profiel van de te benoemen predikant, die samen met de gemeente onze visie op gemeente-zijn wil vormgeven. Daar hebben wij uw inbreng voor nodig. Hiermee gaan wij op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen:

Wie zijn wij?
Waar willen wij naartoe?
Waar gaan wij aan werken?
Wat wordt het profiel van onze te beroepen predikant?

Hiertoe is de volgende vragenlijst opgesteld. Wij willen uw antwoorden gebruiken om de kerkenraad en beroepingscommissie zicht te geven op wat de gemeente nu en in de toekomst belangrijk vindt. Uw antwoorden worden vervolgens vertaald naar een visie voor ons gemeente-zijn. Bovendien helpen uw antwoorden om gericht een predikant aan te trekken die past bij de identiteit van onze gemeente.

Graag willen wij u vragen deze vragenlijst in te vullen. Er zijn ook vragen opgenomen voor jongeren. Dus waar je u leest, kan ook jij gelezen worden. (LET OP: Na de vragen voor de jongeren volgen er nog een aantal algemene vragen die weer door iedereen beantwoordt kunnen worden.) Wij vertrouwen op uw betrokkenheid en schuw niet om kritisch te zijn.

Wij vragen u in de vragenlijst om uw naam in te vullen. Uw antwoorden worden door de voorbereidingscommissie uitsluitend op geanonimiseerde wijze gebruikt, oftewel, wij verwerken de antwoorden zonder een koppeling met uw naam te maken. Bovendien worden de antwoorden niet gedeeld met derden en anderen in de gemeente en de ingevulde vragenlijsten worden vernietigd na te zijn gebruikt. Ook als u naar aanleiding van de vragenlijst met ons in gesprek wil, bieden wij de garantie dat wij gevoelige informatie niet met anderen delen.

Tot slot willen wij u vragen om ook bekenden, vrienden en familie te vragen om deze vragenlijst in te vullen. Ze hoeven niet per se lid te zijn van onze gemeente, we zijn ook benieuwd naar de mening van mensen die in het verleden lid zijn geweest van onze gemeente of niet lid zijn geweest, maar zich wel betrokken voelen (bijvoorbeeld door deelname aan een gemeentegroeigroep). Hoe meer mensen deze vragenlijst invullen, hoe beter wij in staat zijn om een visie op gemeente-zijn en een profiel van de te benoemen kandidaat op te stellen, dat kan rekenen op een breed draagvlak binnen onze gemeente.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

De voorbereidingscommissie
Marnix Boers, Marijke Bor, Hans van der Does, Erik van Duijn, Constantijn Heemskerk, Joke van der Meij en Anja van der Wel
Voor- en achternaam: *
Emailadres (niet verplicht):
Leeftijd: *
Ik ben: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy