“ඔබේ ආත්මාභිමානයට අගයක්“ (Self-Esteem Self Test)
පුද්ගලයෙකු පරිපූර්ණ මිනිසකු බවට පත්වීමේදී මතුවන අවශ්‍යතා අතරේ වැදගත් ස්ථානයක් “ආත්මාභිමානය“ට ඇත. යමෙක් තමාගේ හැකියාවන් , වටිනාකම් සහ ගෞරවනීය බව පිළිබඳව දැන , හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳව විශ්වාසනීයම තෘප්තියට පත්වීම ආත්මාභිමානයයි. කෙටියෙන්ම කියතොත් , යමෙක් තමන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ කෙතරම් සතුටුවන්නේද කියන කරුණු මෙයට තදින්ම බැඳී තිබෙනවා.
මේ ආත්මාභිමානය සහ පුද්ගලයාගේ මානසික සෞඛ්‍ය අතර තද බැඳීමක් තිබෙන අතර , එහි අඩුවැඩි බව ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සමාජයීය සහ වෘත්තීය ජිවිතය කෙරේද සෘජු බලපෑම් ඇති කරයි.

පහත ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රශ්නාවලිය ඔස්සේ සිදුකරනුයේ යමෙක් ගේ “ආත්මාභිමානය“ පිළිබඳ යම් අගැයුමක් කරගැනීමයි. අදාල ප්‍රශ්න වල , ඔබේ හිතට එකඟව අවංකවම පිළිතුරු ලබා දුනහොත් , ඔබේ “ආත්මාභිමානය“ අඩු වැඩි බව ඔබටම හඳුනාගත හැකිවේවි.


උපදසේ= ව්‍යාජ නාමය - ඔබව හඳුන්වාදීමට ඔබට මතක තබා ගත හැකි ව්‍යාජ නාමයක් හෝ පෙන්වා ඇති අයුරින් නම දිනය වෙලාව එක්කර භාවිත කරන්න. ප්‍රතිපලය ලබා ගැනීමේදී එය ඔබට පහසුවක් වේ. උදා ව්‍යාජනම_දිනය_වෙලාව maxa_5/12-10:15

ප්‍රශ්නය කියැවීමේදී සැළකිලිමත්වන්න, , “අතිශ්‍යය“ , “ කිසිසේත්ම නැත“ වැනි වචන පිළිබඳව ඔබේ අත්දැකීම සමඟ වැඩි අවදානයක් යොමු කරන්න

කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.- අදාල ප්‍රශ්නනයේ විමසන කරුණ ඔබ තුල කොහෙත්ම දතින්නට / දැනෙන්ට නැත
එකඟ නොවෙමි. - අදාල ප්‍රශ්නයේ විමසන කරුණ ඔබ තුල දක්නට / දැනෙන්ට නැතැයි සිතේ ,
එකඟ වෙමි- ප්‍රශ්නයේ විමසන කරුණ ඔබ තුල දක්නට / දැනෙන්ට ඇතැයි සිතේ ,
අතිශයින් එඟඟ වෙමි.- ප්‍රශ්නයේ විමසන කරුණ ඔබ තුල ස්ථිරවම සහ ඉහළින්ම දක්නට / දැනෙන්ට ඇති


පිළිතුරු සැපයීමේදී ,ගැලපෙන පිළීතුරට අදාල අංකය තෝරන්න.

සැලකිලිමත්වන්න, එක් එක් ප්‍රශ්නයට දී අැති පිළිතුරු පිළිවෙල වෙනස් වේ.ප්‍රශ්න අංක 2,5,6,8,9වල පිළිතුරු පිීළිවෙල , ඉතිරි ඒවායේ පිළීවෙලට විරුද්ධ දිශාවට පවතී.

ප්‍රශ්න 10කම සම්පුර්ණ කළ පසු SUBMIT බොත්තම මත ක්ලික් කර ලැබෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

ඔබේ තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව ලබා ගැනීම සඳහා

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c8_ULFFWYJ3U5HrZMG2BvKnNJ-F_h7CK9AP7KIU_xQ4/edit?usp=sharing

හෝ

සොඳුරු සුව අසපුවේ 222වන ලිපියට , http://www.nursinglk.com/2018/06/222.html ඔස්සේ පිවිසෙන්න.

(සැම සති අන්තයකම ප්‍රතිපල පලවනු ඇත , ඊට පෙර ඔබේ අගැයුම දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මා අමතන්න)

ඔබ හඳුන්වාදීමට යොදා ගන්නා ව්‍යාජ නාමය *
Your answer
i) සමස්ථයක් ලෙස ගත්කළ , මම , මා පිළිබඳව සෑහීමට පත් වෙමි.
0-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
1-එකඟ නොවෙමි.
2-එකඟ වෙමි
3-අතිශයින් එඟඟ වෙමි.
i) *
ii) සමහර විට , මා කිසිවක් හරියට කළ නොහැකි, වැඩකට නැති පුද්ගලයෙකැයි මට සිතේ.
0-අතිශයින් එඟඟ වෙමි
1-එකඟ වෙමි.
2-එකඟ නොවෙමි.
3-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
ii) *
iii) මා සතුව යහපත් ගතිගුණ/ගුණාංග සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පවතින බව මට දැනේ.
0-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
1-එකඟ නොවෙමි.
2-එකඟ වෙමි
3-අතිශයින් එඟඟ වෙමි.
iii) *
‍iv) අනෙක් බොහෝ පුද්ගලයන් යමක් කරන ආකාරයටම , මටද එම කටයුත්ත කරන්නට හැකියාවක් තිබේ.
0-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
1-එකඟ නොවෙමි.
2-එකඟ වෙමි
3-අතිශයින් එඟඟ වෙමි.
iv) *
v)  “මා පිළිබඳව ආඩම්බරවීමට , ගෞරවයක් ඇති කරගැනීමට තරම් කිසිවක් නැතැ“යි මට සිතේ
0-අතිශයින් එඟඟ වෙමි
1-එකඟ වෙමි.
2-එකඟ නොවෙමි.
3-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
v) *
vi)  මා කිසිදු ප්‍රෙයා්ජනයක් නැති නිශ්පල අයෙකැයි සමහර විට මට සිතේ.
0-අතිශයින් එඟඟ වෙමි
1-එකඟ වෙමි.
2-එකඟ නොවෙමි.
3-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
vi) *
vii) අනෙක් අය හා සැසැඳීමේදී, මාද “වටිනාකමක් ඇති පුද්ගලයෙකි“යි මට හැඟේ.
0-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
1-එකඟ නොවෙමි.
2-එකඟ වෙමි
3-අතිශයින් එඟඟ වෙමි.
vii) *
viii)  මට, “මා පිළිබඳව මීට වඩා ගෞරවයක් තිබුණා නම් හොඳයි“ යැයි මම විශ්වාස කරමි.
0-අතිශයින් එඟඟ වෙමි
1-එකඟ වෙමි.
2-එකඟ නොවෙමි.
3-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
viii) *
ix) හැම දෙයකදීම , “මම දුර්වලයෙකි“ යි සිතන්නට මගේ සිත පෙළඹේ.
0-අතිශයින් එඟඟ වෙමි
1-එකඟ වෙමි.
2-එකඟ නොවෙමි.
3-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
ix) *
x) මම , මා පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයක් දරමි.
0-කිසිසේත් එකඟ නොවෙමි.
1-එකඟ නොවෙමි.
2-එකඟ වෙමි
3-අතිශයින් එඟඟ වෙමි.
x) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service