Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, Βόλος, ΤΚ 383 33
τηλ. 2421039644, 2421021664, φαξ.: 2421022927
email: library@diki.gr

Μετά την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.
Τα πεδία με αστερίσκο (*) πρέπει να είναι συμπληρωμένα

  Αίτηση

  Application form

  Προς: Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου - Δ/νση Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών

  Directorate of Archives, Museums and Libraries, DOEPAP - DIPETHE, Municipality of Volos
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σημείωση

  1. Σε περίπτωση που το υλικό χρησιμοποιηθεί σε έκδοση παρακαλούμε να σημειωθεί ο φορέας προέλευσης του υλικού και να κατατεθεί έναν αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του ΔΗ.Κ.Ι. If the material is used in publication we request you to note the institution of origin and deposit a copy in the DIKI 2. Για φωτογραφίες, σχέδια, κλπ απαιτείται ειδική συμφωνία με το Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης. For image material (photographs, drawings, etc) is required special agreement