Με τις ΑΠΕ αντιμετωπίζουμε την ανεργία των νέων –εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση
Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης :
Your answer
Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή τη φόρμα που θα βοηθήσει σε μια έρευνα που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος "ZEWKlima- Με τις ΑΠΕ αντιμετωπίζουμε την ανεργία των νέων - Εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση" (With new energy against youth unemployment - Training young Europeans for energy transition"
Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Βερολίνου Εφαρμοσμένης Επιστήμης (Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin), του Ανέμου Ανανέωσης και του University of Cádiz της Ισπανίας
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στο να εντοπιστούν τα κενά και οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στην Ελλάδα (κι αντιστοίχως στην Ισπανία) σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις και προγράμματα που θα βελτιώσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητές τους για να συμμετάσχουν επαγγελματικά στην ενεργειακή μετάβαση, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προώθηση των Α.Π.Ε
Questionnaire
for young people who have no training/education (relevant to the field of energy)
Please answer the following questions. Thank you very much for your participation.
Date:
Your answer
Age:
Your answer
Gender:
Your answer
Current employment, since when:
Your answer
Job qualification (level, title, year):
Your answer
1) How do you rate your personal level of qualification?
Answer (additional): Please fill in.
Your answer
2) How do you rate your chance to find employment that earns a living based on your level of qualification?
Answer (additional): Please fill in.
Your answer
3) How do you rate your willingness to qualify/ re-educate yourself further and under which conditions (topic, duration, level)?
Answer (additional): Please fill in.
Your answer
4) How do you rate your awareness of employment possibilities in the renewable energy and sustainable construction sector? If yes, what are you interested in?
Answer (additional): Please fill in.
Your answer
5) How do you rate the employment situation for young people in general?
Answer (additional): Please fill in.
Your answer
6) What could be done locally to improve the employment situation for young people? What are current developments in your opinion?
Your answer
7) How do you rate your willingness to be self-employed? What conditions are necessary?
Answer (additional): Please fill in.
Your answer
8) How are your actual experiences of finding employment that earns a living wage? Please describe briefly.
Your answer
9) What are other necessary conditions/requirements to find employment in your opinion?
Your answer
10) How have other friends/colleagues found employment that earns a living wage?
Your answer
The project ΖΕWKlima is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as exchange of knowledge and experience.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service