А Н К Е Т Н А К А Р Т А № 1
Уважаеми колега,

В изпълнение на договор между Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, изследователски екип от няколко факултета на Университета провежда проучване, което има за цел да установи основните професионални и социално-демографски характеристики на педагогическите специалисти в Република България.
Ето защо най-учтиво Ви каним да участвате в анкетно проучване чрез попълване на анкетна карта, като ограждате по всеки въпрос верния за Вас отговор. Информацията, съдържаща се в попълнените анкетни карти, ще бъде използвана само и единствено за целите на изследването.
Гарантираме за анонимността на провежданото анкетно проучване.

1. Вие работите в: *
2. Вие сте учител в (възможни са повече от един отговори): *
Required
3. Посочете предмета/предметите, по който/които преподавате (възможни са повече от един отговори): *
Required
4. Вие притежавате образователно-квалификационна степен: *
5. Вашата образователно-квалификационна степен е по специалност (моля, посочете):
Your answer
6. Вие сте придобили образователно-квалификационната си степен в (моля, посочете висшето училище), изберете от падащото меню: *
7. Задоволява ли Ви професионалното равнище, на което се намирате? *
8. От какъв тип обучение смятате, че имате нужда? (възможни са повече отговори) *
Required
9. Вие притежавате: *
10.1. Какви са Вашите предложения за усъвършенстване на системата за квалификация: по отношение на организацията
Your answer
10.2. Какви са Вашите предложения за усъвършенстване на системата за квалификация: по отношение на финансирането
Your answer
10.3. Какви са Вашите предложения за усъвършенстване на системата за квалификация: по отношение на системата
Your answer
11. Как оценявате средата, в която работите? *
12. Кои от посочените институции в най-голяма степен съдействат за подобряване на условията на Вашата работа? (до 2 отговора) *
Required
13. Вие сте на длъжност: *
14. Вашият учителски стаж е: *
15. В колко училища(ДГ) сте работил/а досега? *
16. Вие живеете в: *
17. Вие работите в: *
Област на училището/детската градина: *
18. Съвпада ли вашата месторабота с местожителството Ви? *
19. Вашата възраст е: *
20. Вие сте: *
21. При изпълнение на кои дейности (функции според Наредба 12) срещате затруднения? (възможни са повече отговмори) *
Required
22. Кои от дейностите (функции според Наредба 12) изпълнявате с лекота? *
Required
23. Посочете един от факторите, който според вас най-много пречи на успешното изпълнение на вашите функции: *
24. Посочете един от факторите, под влияние на който бихте направили промени в начина си на преподаване: *
25. Има ли, според вас, мисия учителят в съвременното общество? *
Обосновете отговора си с две-три изречения: *
Your answer
26. Определете кой от посочените стилове на преподаване най-много съответства на вашите виждания: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service