Lippukunnan toiminnan laatumittari 2
Tämän lomakkeen tarkoitus on antaa nopea kuva lippukunnan partiokasvatuksen laadusta. Pyri jakamaan mahdollisimman monelle lippukunnan jäsenelle ja huoltajalle lomake täytettäväksi. Laske lomakkeen tuloksista keskiarvot ja näin saat lippukunnallesi kauden päätteeksi päästötodistuksen. Tämän jälkeen onkin aika miettiä oikeita toimenpiteitä, jotta ensi kaudella toiminta olisi entistä parempaa :)
1. Toiminnan mielekkyys
0
0,5
1
Mieti miten konflikteja teillä käsitellään?
Onko lippukuntaanne pestattu turva-aikuinen?
Millä tavoilla kiusaamiseen puututaan?
Onko sinulla partioillan tai tapahtuman jälkeen hyvä olo?
Onko sinulla innostunut olo ennen partiotapahtumaa?
2. Kyky kasvaa
0
0,5
1
Aloittaako joka kausi uusi sudenpentulauma?
Voiko partion aloittaa yli 10 vuotiaana?
Miten uusia aikuisia tulee mukaan?
Kuinka paljon suunnitellaan uutta toimintaa?
Onko jokaisella ryhmällä riittävästi toimintaa (mahdollisuus osallistua, rititävästi resursseja)?
3. Tapahtumat
Partion tapahtumia ovat muutkin kuin retket ja leirit. Panostetaanko teillä enemmän tapahtuman laatuun kuin määrään?
0
0,5
1
Onko tapahtumiin ilmoittautuminen ja siitä tiedon löytäminen helppoa?
Löytyykö riittävästi eri tyylisiä tapahtumia?
Avustetaanko tapahtumiin osallistumisessa taloudellisesti tai muuten?
Poistutaanko tapahtumasta pääosin hyvillä mielin?
Osallistuuko suurin osa kohderyhmästä tapahtumiin?
4. Lpk:n ulkopuolinen toiminta
Hyvään partiokasvatukseen kuuluu myös mahdollisuus tutustua lippukunnan ulkopuoleiseen partiotoimintaan. Tätä toimintaa ovat esim. alueen kisat, piirileirit, valtakunnalliset ikäkausitapahtumat ja kansainväliset leirit.
0
0,5
1
Osallistuitko itse viime kaudella muuhunkuin lpk tapahtumaan?
Rohkaisitko muita osallistumaan?
Autettiinko jäseniä osallistumaan muihin kuin lpk tapahtumiin?
Kutsuitteko omaan tapahtumaan naapurilippukunnan jäseniä?
Kutsuitteko kesäleirilenne ulkomaalaisia partiolaisia?
5. Siirtymät
Lapsen ja nuoren kasvussa muutos on jatkuvaa, tämän takia harrastuksessa tapahtuvista muutoksissa on syytä kiinniittää suurta huomioita.
0
0,5
1
Minkälaisen siirtymätapahtuman lpk järjesti?
Saitko riittävästi aikaa tutustua vanhan johtajajasi kanssa uuteen johtajaan?
Miten sinua valmisteltiin ikäkautesi muutokseen?
Oliko toiminta uudessa ikäkaudessa yhtä hyvää tai jopa parempaa kuin vanhassa?
Saitko ikäkauden päätösmerkin?
6. Aikuinen tuki
Aikuinen tuki on merkittävä osa nuoren kasvua. Partiossa on myös tärkeää, että aikuinen on ohjaavaja ja kannustava sekä että hän antaa nuorelle sopivasti vapautta ja vastuuta partiotoimintaan.
0
0,5
1
Uskallatko sinä nuorena tai sinä aikuisena ottaa puheeksi vaikeatkin asiat?
Onko aikuinen ymmärtänyt pestinsä sisällön?
Onko aikuisella ja nuorilla toimivat kemiat?
Onko jokaisen ikäkauden ryhmälle nimetty joku aikuinen tuki?
Onko nuorilla mahdollisuus itse toteuttaa itseään partiossa?
7. Viestintä
Vaikka viestintä onkin toiminnon tukitoiminto, ei ilman kunnollista viestintää voi oikein pyörittää laadukasta toimintaa. Pienessä lippukunnassa on hyvä ymmärtää kysymys kommunikoinniksi toisen välillä.
0
0,5
1
Onko teillä säännöllisesti toimiva viestintäkanava?
Pyritäänkö aitoon vuorovaikutukseen?
Onko tapahtumien oleelliset tiedot ajoissa kaikkien tiedossa?
Kirjoitetaanko teistä paikallisissa medioissa?
Pääsevät nuoret itse tekemään viestintää?
8. Toiminnnan kehittäminen
Vierivä kivi ei sammaloidu. Joistakin perinteistä on syytä pitää kiinni, joistakin ajan saatossa luopua ja luoda uusia perinteitä. Partio on liike, joka elää ajassa.
0
0,5
1
Onko toimintanne nuoria houkuttelevaa?
Kuka huolehtii että uusia juttuja on mahdollista toteuttaa säännöllisesti?
Saako nuoret riittävästi suunnitella ja toteuttaa omaa toimintaansa?
Oletteko kehittäneet uusia toimintamuotoja viimeisen vuoden aikana?
Oletteko luoneet uusia perinteitä?
9. Turvallisuus
Turvallinen toiminta takaa menestyksen myös jatkossa. Tämä kysymys pitää sisällään myös ajatuksen siitä, että toiminnan turvallisuutta ei liikaa maksimoida vaan fyysiset ja henkisetkin kolhut ovat osa kasvuprosessia.
0
0,5
1
Onko myös henkinen turvallisuus huomioitu?
Onko lippukuntaanne pestattu turva-aikuinen?
Onko rakennuksiin ja tapahtumiin laadittu tarvittavat kirjalliset suunnitelmat?
Onko toiminnassanne kuitenkin seikkailun tuntua vai onko turvallisuus ajanut teidät pumpuliin?
Onko toimintanne turvallisuutta mietitty etukäteen?
10. Kasvatustavoitteet
Kasvatustavoitteet tarkentavat partion päämäärää. Yleiset kasvatustavoitteet kertovat yhtä lailla partion ulkopuolisille kuin partiota sisältä päin tuntevillekin, mihin partio oheiskasvattajana pyrkii. Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet kertovat, mitä yleiset kasvatustavoitteet ovat kussakin ikäkaudessa.
0
0,5
1
Ryhmienjohtajat tuntevat yleiset kasvatustavoitteet?
Ryhmänjohtajat tuntevat oman ikäkautensa kasvatustavoitteet?
Kasvatustavoitteet ovat toiminnansuunnittelun lähtökohta?
Toiminta on käytännössä sellaista, että se tähtää kasvatustavoitteisiin?
Lippukunnan muut johtajat tuntevat ja ymmärtävät kasvatustavoitteet?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms