Ερωτηματολόγιο για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήστε. Οι απαντήσεις είναι πλήρως εμπιστευτικές. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.

  Γενικά Στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ιδιαιτερότητες Τουρισμού στο Δήμο Χερσονήσου

  Please enter one response per row
  This is a required question

  Αξιολόγηση Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Χερσονήσου

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Στρατηγική Δήμου Χερσονήσου για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

  Το αναπτυξιακό Όραμα της Δημοτικής αρχής εστιάζεται στην επαναδιαπραγμάτευση της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου έτσι ώστε να αποτελέσει δυναμικό πόλο βιώσιμης ανάπτυξης αξιοποιώντας και προστατεύοντας το πλούσιο φυσικό και οικο-πολιτιστικό του περιβάλλον
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question