Alina-salin 2. varsinainen varauskierros || Alinasalens andra bokningsrundan || Second booking round for the Alina Hall
Tämä on Alina-salin toisen varauskierroksen lomake. Toinen varauskierros on auki 5.11. klo 12:00 - 11.11. klo 12:00.

Varaukset jakaa HYYn Järjestövaliokunta yhdessä hallituksen järjestövastaavan ja järjestöasiantuntijan kanssa valiokunnan kokouksessa 12.11. klo 17-19.30. Kokous on avoin kaikille HYYn jäsenille.

Varauksen tekevän järjestön on täytynyt osallistua Alina-salin käyttökoulutukseen tai se tulee käydä kevään 2019 aikana. Varaus raukeaa mikäli järjestö ei osallistu koulutukseen.

Järjestöjen tulee tarkistaa kulloinkin vapaana olevat vuorot ylioppilaskunnan sähköisestä kalenterista osoitteesta: http://hyy.helsinki.fi/fi/jarjestot/tilat
Mikäli järjestö yrittää varata jo varattuja vuoroja, tämä voi vaikuttaa negatiivisesti vuoron saamiseen.

Varaukset päivitetään sähköiseen kalenteriin kierrosten jälkeen.

Huomioitavaa:
1) Järjestö saa varata vain yhden (1) vuoron kierroksella. Päivämäärävaihtoehtoja on hyvä olla useampia.
2) Järjestölle voidaan myöntää yhteensä kaksi vuoroa varauskierrosten aikana. Jäljelle jääneitä vapaita vuoroja voi tiedustella 16.4. alkaen HYYn palvelutoimistosta. Vapaat vuorot näkyvät varauskierrosten jälkeen HYYn varauskalenterista osoitteessa
http://hyy.helsinki.fi/fi/jarjestot/tilat
3) Yhteyshenkilön on hyvä olla tavoitettavissa puhelimitse järjestövaliokunnan kokouksen aikana 12.11.


Lisätietoja: jarjestovaliokunta@hyy.fi tai valiokunnan puheenjohtaja Lauri Grünthal, lauri.grunthal(a)helsinki.fi, 0503277480.

--

Det här är bokningsblanketten till den andra bokningsrundan. Blanketten är öppen 5.11. kl. 12:00 till11.11. kl. 12:00.

Bokningarna delas av HUS Föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor i utskottets möte 12.11. klockan 17-19.30. Möten är öppen till alla HUS medlemmar.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man ha gått en kurs i användningen av Alinasalen eller gå till den i våren. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen: http://hyy.helsinki.fi/sv/foreningar/lokaler
Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsetapperna.

Observera:
1) Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan. Alternativ kan vara mera.
2) Varje förening få max två bokningarna till Alinasalen under bokningsrundor. Från och med 16.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/sv/foreningar/lokaler
3) Kontaktperson borde nås i telefon under utskottets möte 12.11. för oklara situationer.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande Lauri Grünthal, lauri.grunthal(a)helsinki.fi, 0503277480.

--

This is the form for the second booking round. Booking is open from 12pm 5 November to 12pm 11 November.

The Student Organisations Committee divides the reservations together with the board member in charge of organisations and the organisations specialist. The decisions are made at the Committee’s meeting on on the 12th November from 5 pm to 7.30 pm. The meeting is open to all HYY members.

Organisations must have completed the user training for Alina Hall before their reservation date. Trainings will be organised again in the spring. If the organisation does not participate in the training, the reservation will expire.

Organisations must check the available hours from the Student Union's electronic calendar at http://hyy.helsinki.fi/en/organisations/premises
If the organisation has not checked the available hours, it may affect the prioritisation of reservations.

Reservations are updated to the electronic calendar after each booking round.

Notice:
1) Organisation can have only one (1) reservation in a round. There can be several options for the date.
2) Each organisation can be granted a maximum of two reservations during the booking rounds. You can inquire the remaining available dates at HYY's Service Office from 10 Apr onwards. The available dates are visible on HYY's reservation calendar at http://hyy.helsinki.fi/en/organisations/premises
3) The contact person should be reachable by phone during the committee meetins on the 12th for unclear situations.

More information: jarjestovaliokunta@hyy.fi or Committee Chair Lauri Grünthal, lauri.grunthal(a)helsinki.fi, 0503277480.

Järjestö / Föreningen / Organisation *
Your answer
Yhteyshenkilö / Kontaktperson / Contact person *
Your answer
Puhelinnumero / Telefonnummer / Phonenumber *
Your answer
E-mail *
Your answer
Kuvaus tapahtumasta, johon tila halutaan varata, ja tilaisuuden luonne / Beskrivning av evenemanget som ni vill boka utrymmet för / Description of the event you are booking Alina-hall for *
Your answer
Varauspäivä / Datum / Date *
MM
/
DD
/
YYYY
Vaihtoehto 2 / Alternativ 2 / Option 2 *
MM
/
DD
/
YYYY
Vaihtoehto 3 / Alternativ 3 / Option 3
MM
/
DD
/
YYYY
Tilaisuus / Evenemang / Event *
Yksityiskohdat / Detaljer / Details
Your answer
Arvioitu osallistujamäärä / Antal personer / Number of participants *
Olen tarkistanut vapaat vuorot / Jag har kontrollerat lediga turer / I have checked the vacant dates *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service