Sondaj Bibliyotèk pou Paran ak Gadyen
Pwofesè Bibliyotèk WPS yo nan pwosesis pou devlope yon Plan Estratejik Bibliyotèk pou 5 ane. Feedback ou trè enpòtan pou nou nan kreye yon pwogram bibliyotèk ki satisfè bezwen pitit ou a. Mèsi pou ranpli sondaj nou an.
Ki nivo klas pitit ou a / pitit ou yo? *
Required
Kijan ou abitye avèk bibliyotèk pitit ou a ak resous bibliyotèk la?
Ki materyèl bibliyotèk pitit ou itilize? Tcheke tout sa ki aplike. *
Required
Aksè a sèvis bibliyotèk yo *
Required
Ki enfòmasyon alfabetizasyon pitit ou genyen? Tcheke tout sa ki aplike. *
Required
Kijan ou aprann sou pwogram ak sèvis bibliyotèk yo? Tcheke tout sa ki aplike.
Ou gen nenpòt kòmantè adisyonèl?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Waltham Public Schools. Report Abuse - Terms of Service