บริการรับแจ้งข่าวโดยสื่อมวลชนอาสา

1. ระบบให้บริการแจ้งข่าวโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค รายละเอียดที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/regis1.html
2. ทุกท่านสามารถเป็นสื่อมวลชนอาสาได้ โดยการแจ้งข่าวสารโรคและภัยสุขภาพที่ท่านประสบเหตุที่เกิดในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย เท่านั้น
3. ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ

คำชี้แจง:
- กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้ (ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที )
- ประกอบด้วย :การเลือกตอบ และการกรอกข้อมูลในช่องว่าง

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question