Báo cáo An toàn thực phẩm 2018 2019 - 6 Đơn vị thí điểm (Dành cho đơn vị báo cáo bổ sung)
Ghi chú: Vui lòng sử dụng Gmail và điền thông tin trực tiếp trên file báo cáo này và điền thông tin theo hướng dẫn của từng câu hỏi (Ghi nhớ địa chỉ Gmail sử dụng để báo cáo để có thể sửa đổi, cập nhật thông tin khi cần thiết)
Quận *
Cấp học *
Tên trường (Chỉ điền tên trường. Ví dụ: Nguyễn Văn Trỗi) *
Chỉ điền tên trường, không điền cấp học. Viết hoa ký tự đầu mỗi chữ. Ví dụ: Nguyễn Văn Trỗi không điền T̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶h̶̶ọ̶̶c̶ ̶N̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ễ̶̶n̶ ̶V̶̶ă̶̶n̶ ̶T̶̶r̶̶ỗ̶̶i̶
Loại hình
Địa chỉ *
Điền thông tin theo mẫu ví dụ: 02 Vĩnh Khánh, Phường 9, Quận 4
Họ và tên Hiệu trưởng *
Viết hoa ký tự đầu mỗi chữ. Ví dụ: Nguyễn Văn An
Điện thoại DĐ của Hiệu trưởng *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service