แบบสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
1. หน่วยงาน *
Your answer
2. ท่านมีความต้องการหรือความคาดหวังต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างไร
2.1. ความต้องการ/ความคาดหวังในการศึกษาวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด *
Your answer
2.2. ความต้องการ/ความคาดหวังในการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล *
Your answer
2.3. ความต้องการ/ความคาดหวังในการกำหนดกรอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด *
Your answer
2.4. ความต้องการ/ความคาดหวังในการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล *
Your answer
2.5. ความต้องการ/ความคาดหวังในการรายงานผลติดตามและประเมินผล และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *
Your answer
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms