แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


แบบประเมินเว็บไซต์นี้ เป็นแบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ และคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประเภทผู้ใช้บริการ *
เพศ *
ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์
น้อยที่สุด
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
1. ความชัดเจนในการกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการชัดเจน
3. เนื้อหาและสารสนเทศที่ให้บริการเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
4. ระดับภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
Clear selection
ด้านเนื้อหาและสารสนเทศของเว็บไซต์
น้อยที่สุด
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
1. เนื้อหาและสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลจริง
2. เนื้อหาและสารสนเทศมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
3. ลิงก์ภายนอกในเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
4. เนื้อหาและสารสนเทศหลักในเว็บไซต์เป็นของหน่วยงานไม่อ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
5. ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในเว็บช่วยเสริมความชัดเจนของเนื้อหาและสารสนเทศ
6. เนื้อหาและสารสนเทศในเว็บไซต์แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ
7. ข้อมูลและสารสนเทศหลักๆ ที่นำเสนอเป็นของหน่วยงานเอง
Clear selection
โครงสร้างและความง่ายต่อการใช้
น้อยที่สุด
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
1. ภาพหรือกราฟิกในเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศ
2. รูปแบบและขนาดหน้าจอภาพมีความเหมาะสม
3. เว็บไซต์เชื่อถือได้ทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้สารสนเทศของเว็บไซต์
4. เว็บไซต์มีความสมบูรณ์และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
5. ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในเว็บช่วยเสริมความชัดเจนของเนื้อหาและสารสนเทศ
5. รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
6. โครงร่างสีตัวอักษรและสีพื้นที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
Clear selection
คุณค่าต่อการศึกษา/การให้ความรู้
น้อยที่สุด
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
1. สารสนเทศที่นำเสนอในเว็บไซต์เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ข้อมูลและสารสนเทศของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ
3. เว็บลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ทำงานได้ ไม่มีข้อผิดพลาด
4. เว็บไซต์มีอีเมล์ รายละเอียดการติดต่อหรือช่องทางการติดต่อ
Clear selection
คุณภาพด้านเทคนิค
น้อยที่สุด
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก
1. ลิงก์ภายนอกสามารถเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายปลายทางได้
2. แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศดาวน์โหลด (Download) ได้ง่าย
3. ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download) ไฟล์และข้อมูลในเว็บ
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse