แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านประเมินตามความเป็นจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลมั่วไป
เพศ *
สภานภาพผู้ตอบ *
หน่วยงานที่สังกัด
Clear selection
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อมูลมีความทันสมัย อัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
ด้านการออกแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
 ด้านความสะดวกและการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
มีข้อมูลครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ สามารถนำไปใช้งานได้
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ม่ีคำอธิบาย และคำแนะนำต่างๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
ข้อเสนอแนะ
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse