!!!!!!!! ปิดรับแบบสำรวจแล้วค่ะ !!!!!!! (แบบสำรวจเครื่องมือ/อุปกรณ์/ค่าโทรคมนาคม ใน รพสต. )

******************************************************************************************************
* การสำรวจนี้ เฉพาะเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ได้มาจากทุกแหล่งเงิน และเป็นของทางราชการเท่านั้น *
* *
* กรุณาส่งภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 *
* *
******************************************************************************************************
สามารถดูหน่วยงานที่ส่งแบบสำรวจแล้วได้ที่

http://ict.moph.go.th/project/surveyict/download/summary_survey_net56.xls

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question