טופס הצטרפות  Class Registration
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
שם מלא Full Name *
Phone Number טלפון *
כתב ויתור ופטור מאחריות
1. בחרתי להשתתף בפעילויות/או בפעילות "תקוה לפרקינסון" ע"ר.
2. אני מודע לאופי הפעילות, והנני כשיר מבחינה גופנית ורפואית לביצוע הפעילות.
3. הנני נוטל על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול לסבול או להסב לאחר בעקבות ביצוע הפעילות.
4. אין לי ולא תהיה לי כל תביעה כספית או אחרת כנגד העמותה לא באופן כללי ולא למנהליה ועובדיה ו/או חבר העמותה

Disclaimer and Exclusion of Liability
1. I chose to participate in the activity/s of Tikvah for Parkinson.
2. I am aware of the nature of the activity and I am physically and medically fit to perform the activity.
3. I take sole and full responsibility for any damage or injury of any kind that I may suffer due to my performance.
4. I will have no financial or other claim against the organization in general, or to any of its managers or employees and/or a member of the organization.

בהצטרפותי לפעילות כנאמר לעיל הריני מצהיר כי קראתי והבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור לעיל                                                                                                                                     *
By joining the activity as stated above, I hereby declare that I have read and understood and accept in full the terms and conditions.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tikvah for Parkinson. Report Abuse