Many Ways to Create a Classroom of Success for Young Learners (K3-P6)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 9.30-12.00 น.
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ก่อนเข้ารับการอบรมดาวน์โหลดโปรแกรม ZOOM และทดลองใช้งานก่อนนะคะ : )
คลิกที่นี่ >> https://zoom.us/download

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้อบรมในห้องเรียน Zoom ดังนี้
1. กรุณาใช้ระบบผ่าน Computer หรือ Ipad หรือ Tablet ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะอาจมีผลต่อการแสดงหน้าจอ
2. กรุณาปิดเสียงไมโครโฟนก่อนเริ่มเรียน
3. หากผู้เข้าอบรม มีความประสงค์ที่จะพูด กรุณากดรูปมือ ที่ปุ่ม Reactions ในโปรแกรม Zoom
4. ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรม อยู่ในสถานที่ที่พร้อมแก่การอบรม เลี่ยงเสียงรบกวนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
5. วิทยากรผู้อบรมจะเป็นผู้ควบคุมการใช้ไมโครโฟน และหน้าจอเพื่อแสดงเอกสารการเรียนการสอนเท่านั้น

**รบกวนผู้เข้าอบรมตรวจทานชื่อและนามสกุลของท่าน
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทำประกาศนียบัตร😊


ขอขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ🙏🏻
Name Title *
Full name - Last name (English Only) *
School name *
Classes taught *
Telephone number *
Your Email *
We will email you the link to join our class on November 27th. Please make sure you downloaded "Zoom" application. Then click the link to join the classroom.
How do you get the information about this webinar.. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy