Tjedan EU fondova - Petak, 28.4.2017. - Europski socijalni fond - stvaranje mogućnosti

Poštovani,

s obzirom na prijavljeni broj sudionika za ovaj dan Tjedna EU fondova nove prijave više nisu moguće.

Napominjemo da ćemo svima koji su se uspješno prijavili za sudjelovanje u programu ovoga dana poslati e-mail s potvrdom najkasnije jedan dan uoči održavanja izobrazbe.

Osobe koje ne dobiju potvrdu neće biti u mogućnosti sudjelovati u programu ovoga dana.

Hvala na razumijevanju.

Uz srdačan pozdrav,

MRRFEU