Inschrijving 3 hours of Lopik 2021
Dit is het inschrijfformulier van de 3 hours of Lopik 2021.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Deze inschrijving is gesloten *
Teamnaam *
Telefoonnummer *
Gaat u akkoord met de vrijwaringscaussule? *
VRIJWARINGSCLAUSULE De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan trainingen en/of races zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico's voor schade -letselschade, zaakschade, en gevolgschade, daaronder begrepen, inhoudt. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De ACV Rang-Pang, haar medewerkers, bestuursleden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelneming aan trainingen en/of races lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens de ACV Rang-Pang. De deelnemer verklaart dat hij/zij de ACV Rang-Pang noch de hierboven genoemde personen of instanties, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan de trainingen en/of races geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder inbegrepen. Deelnemer zal voorafgaand en tijdens de wedstrijd geen alcoholhoudende dranken nuttigen. Hierop zal worden gecontroleerd door de officials van ACV Rang-Pang. Bij overtreding van het alcoholverbod volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Startnummer ( U krijgt hier een bevestiging voor als het startnummer is goedgekeurd. Als het nummer niet kan krijgt u er een toegewezen van de vereniging.) *
Welke klasse? *
Heeft u een transponder? *
zo ja graag bij anders het transpondernummer invullen.
Hoeveel rijders gaan er rijden? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy