Miestna akčná skupina Horný Šariš Minčol

Dobrý deň, vážení spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Ide o princíp „zdola nahor“. Kedy vy občania sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú?
Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ (MAS „Horný Šariš – Minčol“) je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor. Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská, Voľa, Orlov, Plaveč, Hromoš, Šambron, Plavnica). Dotazník prosím odovzdajte do schránky (krabice) v priestoroch obecného úradu najneskôr do 5.11.2015. Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky cez webovú stránku vyššie uvedených obcí.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Dopravná obslužnosť
  Ponuka kultúrnospoločenského vyžitia
  Kvalita služieb v cestovnom ruchu
  Úroveň starostlivosti o živ. prostredie a zeleň
  Úroveň bezpečnosti a prevencie kriminality
  Ponuka mimoškolských aktivít
  Please enter one response per row
  Must select at most 5 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question