Miestna akčná skupina Horný Šariš Minčol
Dobrý deň, vážení spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov regiónu „Horný Šariš – Minčol“ a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Ide o princíp „zdola nahor“. Kedy vy občania sa sami rozhodnete, ktoré projekty podporíte. Veď kto už pozná región lepšie ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú?
Miestna akčná skupina „Horný Šariš – Minčol“ (MAS „Horný Šariš – Minčol“) je verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom má svoje zastúpenie podnikateľský sektor, verejná správa a občiansky a neziskový sektor. Svoje aktivity vyvíja na území vymedzenom členskými obcami (Pusté Pole, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Vislanka, Ľubotín, Čirč, Obručné, Ruská, Voľa, Orlov, Plaveč, Hromoš, Šambron, Plavnica). Dotazník prosím odovzdajte do schránky (krabice) v priestoroch obecného úradu najneskôr do 5.11.2015. Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky cez webovú stránku vyššie uvedených obcí.
1. Vek
2. Bydlisko (obec)
Your answer
3. Pohlavie
4. Poznáte MAS „Horný Šariš – Minčol“?
5. Ako by ste ohodnotili úroveň a kvalitu nižšie vymenovaných služieb v našom regióne?
veľmi dobrá
dobrá
nedostačujúca
Dopravná obslužnosť
Ponuka kultúrnospoločenského vyžitia
Kvalita služieb v cestovnom ruchu
Úroveň starostlivosti o živ. prostredie a zeleň
Úroveň bezpečnosti a prevencie kriminality
Ponuka mimoškolských aktivít
6. V oblasti verejných projektov, aký typ projektov by mala podľa Vás MAS „Horný Šariš – Minčol“ zastrešiť? (max. 5)
7. V oblasti projektov pre podnikateľov o aký typ služieb by ste mali záujem?
8. Ste členmi nejakého občianskeho združenia, neziskovej organizácie (napr. športový klub, Jednota Dôchodcov Slovenska, klub detí a mládeže, dobrovoľný hasičský zbor, spevácky zbor, folklórny súbor a pod.)?
Ak ste na predošlú otázku odpovedali "áno, potrebujeme podporiť svoju činnosť, máme projektový zámer", o aký projektový zámer ide?
Your answer
9. Aký typ podujatí by ste chceli mať na území pravidelne, aké podujatie Vám v regióne chýba?
Your answer
10. Mali by ste záujem o informácie o úspore energie zatepľovaním, využívaním obnoviteľných zdrojov energie (solárna, veterná energia, biomasa, štiepka)?
11. Využívate alternatívne/obnoviteľné zdroje energie?
Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali "áno", aké zdroje to sú?
Your answer
12. Mali by ste záujem o rekvalifikáciu, rozširovanie svojich vedomostí, pomoc pri hľadaní zamestnania, kurzy, školenia, semináre?
Ak ste na predošlú otázku odpovedali "áno", uveďte prosím oblasť, v ktorej by ste mali záujem sa vzdelávať.
Your answer
13. Ktoré miesta v našom regióne sú podľa Vás najzaujímavejšie pre cestovný ruch?
Your answer
14. Aké oblasti cestovného ruchu by sa mali rozvíjať v našom regióne?
15. Čo by ste odporučili MAS „Horný Šariš – Minčol“ zmeniť, vylepšiť a pod.?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service