Confessions Sinh viên Hưng Hóa

Những cảm nhận khi tham gia sinh hoạt cùng SV Hưng Hóa, những tình cảm của bạn dành cho Sinh viên Hưng Hóa hoặc một thành viên trong gia đình. Hãy chia sẻ những điều thầm kín bạn muốn nói, một tình yêu dành cho ai đó muốn thổ lộ hay đơn giản chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua....

Những chia sẻ của bạn sẽ được mọi thành viên trong gia đình SVCG Hưng Hóa cùng cảm nhậnmà không biết bạn là ai, kể cả Admin ^^

Trang tin tức Sinh viên Công giáo giáo phận Hưng Hóa: http://svhunghoa.com
Diễn đàn Sinh viên Hưng Hóa: http://diendan.svhunghoa.com

ĐỌC CONFESSIONS https://www.facebook.com/svcghhConfessions

Facebook SVCG giáo phận Hưng Hóa: https://www.facebook.com/svgphunghoa
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/sinhvienhunghoa/

    Sinh viên Công giáo giáo phận Hưng Hóa Confessions
    This is a required question