„Funkcjonowanie systemu transportu rowerowego w Głogowie na podstawie oceny mieszkańców miasta i regionu”
Niniejsza anonimowa ankieta ma na celu zachęcenie mieszkańców miasta Głogowa i powiatu głogowskiego do czynnego udziału w tworzeniu i poprawie infrastruktury rowerowej.
Ankieta została opracowana przez Stowarzyszenie „Bardziej Głogów” i przeprowadzona wraz z Prezydentem Miasta Głogowa.
Na podstawie wyników ankiety będą podejmowane działania w celu poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i jakości infrastruktury rowerowej.
Płeć *
Wiek *
1. Czy posiadasz rower? *
2. Ile rowerów możesz posiadać i przechowywać w domu/mieszkaniu lub w jego pobliżu? *
3. Na jakim typie roweru jeździsz najczęściej? *
4. Gdybyś zechciała /zachciał skorzystać z roweru wypożyczonego z miejskiego systemu wypożyczalni jaki byłby cel wyjazdu? *
5. Jak często jeździsz na rowerze? *
6. Jakie są wg Ciebie główne zalety jazdy rowerem po Głogowie?
Your answer
7. Do jakich celów służy Ci rower? (zaznacz maksymalnie dwa najważniejsze cele) *
Required
8. Ile km rocznie jeździsz na rowerze (rok 2017) *
9. W jaki sposób najchętniej dojeżdżał(a) byś do pracy/szkoły? *
10. Czy budowa wygodnej i bezpiecznej ścieżki rowerowej spowoduje, że będziesz dojeżdżał(a) do pracy/szkoły rowerem? *
11. Jakimi drogami rowerowymi na terenie Głogowa był(a) byś zainteresowany(a)? Skąd, dokąd? Wpisz jedną trasę.
Your answer
12. Jakimi drogami rowerowymi poza miastem był(a) byś zainteresowany(a)? Skąd, dokąd? Wpisz jedną trasę.
Your answer
13. Główne utrudnienie w poruszaniu się rowerem po Głogowie
Your answer
14. Czy w Głogowie są ułatwienia dla rowerzystów? Wybierz maks. 2 odpowiedzi
15. Czy sieć dróg rowerowych w Głogowie jest wystarczająca?
16.Jak oceniasz przydatność i jakość dróg rowerowych w Głogowie?
17.Jak oceniasz stan techniczny dróg rowerowych w Głogowie?
18.Jaka nawierzchnia jest najbardziej optymalna dla dróg rowerowych w Głogowie?
19.Który sposób zabezpieczenia roweru przed kradzieżą pozostawianego na ulicy na czas 15 minut jest najlepszy?
20. Jaka jest maksymalna wartość prawidłowo zabezpieczonego przed kradzieżą roweru wraz z wyposażeniem, którego pozostawienie na okres 15-30 minut na ulicy uznane jest przez Ciebie za bezpieczne?
21. Ile raz skorzystałaś / skorzystałeś do tej pory z wypożyczonych w Głogowie rowerów?
22. Jakie zadania finansowane przez samorząd powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach? Zaznacz najważniejszy Twoim zdaniem
23. Czy skorzystałeś/aś do tej pory w Głogowie z samoobsługowej stacji naprawy rowerów ?
24. Czy uważasz, że istniejące rowerowe rozwiązania komunikacyjne są dobre pod względem:
a) Czytelności
b) Ciągłości
c) Kolizyjności
d) Organizacji ruchu
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Złe
Bardzo złe
25. Czy w Głogowie system transportu rowerowego należy zintegrować z transportem zbiorowym?
26. Czy dojeżdżasz rowerem do przystanków autobusowych lub stacji kolejowej i dalej jedziesz autobusem / pociągiem do pracy lub szkoły?
27. Opcjonalnie wskaż miejsce, w którym należy powiązać transport rowerowy z transportem zbiorowym i rodzaj transportu zbiorowego.
Your answer
28. Czy główne trasy rowerowe powiązane są z trasami rekreacyjnymi?
29. Jakie elementy infrastruktury rowerowej usprawnią system transportu rowerowego w Głogowie?
30. Czy popierasz poprawę infrastruktury rowerowej gdyby odbywało się to kosztem udogodnień dla samochodów?
31. Czy Głogów jest bezpiecznym miastem dla rowerzystów, zachęcającym do korzystania z roweru?
32. Czy uważasz, że istnieje w Głogowie lub Powiecie Głogowskim plan, program lub koncepcja projektowania i rozbudowy przebiegu tras rowerowych?
33. Czy uważasz, że przy projektowaniu nowych dróg rowerowych w Głogowie zachowywane są obowiązujące standardy?
34. Wskaż miejsce, w którym uważasz, że powinien zostać zabudowany stojak dla rowerów, umożliwiający właściwe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą.
Your answer
35. Wskaż miejsce, w którym uważasz, że powinna zostać postawiona samoobsługowa stacja naprawy rowerów.
Your answer
36. Czy korzystałaś / korzystałeś kiedykolwiek z wypożyczalni rowerów w innych miastach w Polsce? *
37. Jaka powinna być cena za wypożyczenie roweru, która będzie obejmowała ponoszone koszty utrzymania (naprawy i regulacje rowerów, koszty obsługi, transport)? *
38. Wskaż jedno miejsce wymagające działania, tj. remont, przebudowa, budowa oraz sposób rozwiązania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego.
Your answer
39. Wskaż jedno miejsce, które uważasz, że może stanowić zagrożenie dla rowerzysty lub pieszego (np. brakujące kratki na ulicy, drzewa i krzewy ograniczające widoczność, ubytki nawierzchni drogi lub chodnika).
Your answer
40. Wady istniejącej sieci dróg rowerowych (zaznacz 3 zdania wg Ciebie najistotniejsze): *
Required
41. Czy uważasz, że pod supermarketami znajdują się stojaki rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru na czas zakupów? *
42. Czy uważasz, że pod budynkami służby zdrowia i urzędami znajdują się stojaki rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru na czas korzystania z świadczonych w nich usług? *
43. Czy uważasz, że pod sklepami i budynkami, w których są świadczone usługi bankowe, gastronomiczne znajdują się stojaki rowerowe umożliwiające pozostawienie roweru na czas z korzystania z świadczonych w nich usług? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms