แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์
กรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป ขอขอบคุณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
1. เพศ *
2. อาชีพ *
3. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ หรือไม่ *
ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้ใช้บริการ
1. ท่านคิดว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการรับบริการจากหน่วยงานของรัฐเพียงใด *
2. ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์" ได้สะดวกรวดเร็ว หรือไม่ *
3. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์" มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม *
4. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์" มีข้อมูลตรงตามต้องการ มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ *
5. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์" มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัย *
6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service