ការស្ទង់មតិលើច្រវ៉ាក់តម្លៃកសិកម្មដែលធន់ នៅកម្ពុជា៖ ស្វាយ និង បន្លែ
ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន (ICEM) ដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយតំលៃ ដោយមូលនិធិរបស់អង្គការ FAO លើច្រវ៉ាក់តម្លៃកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងនេប៉ាល់។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះ អាចរកបាននៅ៖ https://icem.com.au/portfolio-items/technical-assessments-on-value-driven-agricultural-resilience-to-climate-change/

យើងខ្ញុំមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងលើច្រវ៉ាក់តម្លៃ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការកែលម្អរភាពធន់នឹងកសិកម្ម។ ការស្ទង់មតិនេះ ត្រូវបានកំណត់ជ្រើសរើសគោលដៅ ទៅលើតួអង្គផ្សេងៗគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងច្រវ៉ាក់តម្លៃ។ សំរាប់តំបន់អាងទន្លេសាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន៖
១. ស្វាយដាំនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
២. បន្លែស្លឹកដាំនៅខេត្តសៀមរាប

ការស្ទង់មតិនេះនឹងចំណាយពេលប្រមាណ ១៥-២០ នាទី។ យើងខ្ញុំសូមអរគុណ សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់អ្នក។ សម្រាប់សំណួរបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ marlies.vandermeiren@icem.com.au

យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមការស្ទង់មតិនេះ ដោយសួររកអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក (ក្នុងករណីដែលយើងខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យចម្លើយជាមួយអ្នក)៖
Email address *
សូមប្រាប់ឈ្មោះរបស់អ្នក (ក្នុងករណីដែលយើងខ្ញុំត្រូវការពិនិត្យចម្លើយជាមួយអ្នក) ។ វានឹងត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់។
តើអ្នកមានភេទអ្វី?
Clear selection
តើ​អ្នក​ធ្វើការ​នៅឯណា?
Clear selection
តើអង្គភាពរបស់អ្នកមានឈ្មោះពេញអ្វី (ជាភាសាអង់គ្លេស)?
តើច្រវ៉ាក់តម្លៃកសិកម្មមួយណា ដែលអ្នកចូលរួម? (សូមជ្រើសរើសមួយប៉ុណ្ណោះ)
ប្រសិនបើអ្នកចូលរួម ឬ ពាក់ព័ន្ធនឹងច្រវ៉ាក់តម្លៃទាំងពីរ (ស្វាយ និង បន្លែ) អ្នកអាចបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះ តែមួយម្តងទៅ។
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy