INSCRIPCIÓ - PIRATES A LA VISTA! CAN BESORA ESTIU 2019
Email address *
NORMATIVA INSCRIPCIONS I PAGAMENT QUOTES CASAL D’ESTIU
Els casals i activitats d’El Nas de Pinotxo tenen unes normes aprovades per la Comissió d'Extraescolars i la direcció de l’escola que sota cap concepte podem saltar-nos-les. Llegiu amb atenció i procureu no oblidar-les.
BESTRETA (paga i senyal)
Per reservar plaça dels vostres fills/es, cal que entregueu degudament omplert el formulari d’inscripció, amb tota la documentació sol·licitada i aboneu la bestreta corresponent. L’import de la bestreta no es retornarà sota cap concepte, només si finalment per falta d’inscripcions el casal no es portés a terme. Aleshores El nas de Pinotxo quedaria amb les famílies que han abonat la bestreta i la retornaria individualment.
INSCRIPCIONS
El període màxim d’inscripcions apareix a tota la informació relativa del casal d’estiu. Per temes administratius i de gestió, no s’admetran més inscripcions passada aquesta data. Es podrà ampliar la inscripció setmana rera setmana sempre i quan s’avisi com a molt tard, dimecres de la setmana anterior. Si finalment es realitza tot el casal (6 setmanes completes), la darrera setmana s’abonarà la part proporcional amb descompte aplicable a la quota de tot el casal.
FALTA D’ASSISTÈNCIA O MALALTIA
No es retornaran els diners d’una setmana abonada a causa de malaltia o qualsevol altre motiu (horaris laborals, vacances familiars, festes infantils...). Per això, us recomanem que apunteu als vostres fills/es les setmanes que tingueu clar 100% que podran assistir i si després es necessita ampliar la inscripció, no hi haurà problema de fer-ho dins dels períodes establerts i que consten a la la informació relativa del casal d’estiu.
PAGAMENT DE LA QUOTA
No s’admetrà a cap nen/a que no hagi abonat l’import corresponent del casal d’estiu, encara que es disposi de tota la documentació sol·licitada a la inscripció. El pagament es realitzarà única i exclusivament per domiciliació bancària (excepte les bestretes, que poden ser en mà). Només s’admetran pagaments d’acollides o menjadors esporàdics el mateix dia o pagament de setmana rera setmana si no constava al formulari d’inscripció.
NORMATIVA DEL MENJADOR
Disposem de cuina pròpia amb ECOMENJA, que ens ofereix el servei amb un número molt ajustat de comensals. Degut a això, no es retornaran els diners d’un dia puntual que no s'assisteixi al menjador a causa de malaltia o qualsevol altre motiu (horaris laborals, vacances familiars, festes infantils...). En cas d'absència prollongada, caldrà que s'informi a la coordinadora del casal i es valorarà cada cas amb la mateixa empresa de menjador abans de fer una devolució dels diners.
OBLIGATORI *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service