Αίτηση εγγραφής μέλους στη "Θετική Φωνή"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  - Διαβάστε προσεκτικά το καταστατικό του συλλόγου που βρίσκεται στη σελίδα: http://positivevoice.gr/wp-content/uploads/2014/11/Katastatiko.pdf - Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (5/10/2009), η ετήσια συνδρομή των μέλων της Θετικής Φωνής καθορίστηκε στο ποσό των 20 (είκοσι) ευρώ.
  This is a required question