ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Мехатроничар за транспортне системе аеродрома.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. На излазу из „NOR“ логичког кола ћемо имати вредност „1“:
2 points
Clear selection
2. Информација која је представљена помоћу два симбола 1 и 0 је информација изражена у:
2 points
Clear selection
3. Октални број 467(8) конвертовати у бинарни:
2 points
Clear selection
4. На слици је приказан симбол за:
2 points
Captionless Image
Clear selection
5. На слици се налази симбол за:
2 points
Captionless Image
Clear selection
6. Излаз „NAND“ логичког кола ће имати вредност „1“:
2 points
Clear selection
7. Излаз „AND“ логичког кола ће имати вредност „1“ уколико се на свим улазима логичког кола налази вредност:
2 points
Clear selection
8. На излазу из „EXCLUSIVE OR“ логичког кола имамо вредност „0“:
2 points
Clear selection
9. Дигитални сигнали се конвертују у аналогни облик помоћу:
2 points
Clear selection
10. Магнетне меморије се користе за чување података:
2 points
Clear selection
11. Предност челичних ужади над ланцима су:
2 points
Clear selection
12. Котури се израђују од:
2 points
Clear selection
13. „Карактеристика терета“ код стубне дизалице је:
2 points
Clear selection
14. Да би се остварило кретање ваздуха и честица материјала по водовима (цевима) пнеуматског транспорта, потребно је:
2 points
Clear selection
15. Колики треба да буде угао нагиба траке тракастог транспортера у односу на угао клизања материјала који се транспортује по траци када се она не креће?
2 points
Clear selection
16. Колика је брзина кретања колица мосног крана?
2 points
Clear selection
17. Који тип добоша је приказан на слици?
2 points
Captionless Image
Clear selection
18. Који транспортни ситем је представљен на слици?
2 points
Captionless Image
Clear selection
19. Који транспортни ситем је представљен на слици?
2 points
Captionless Image
Clear selection
20. На слици је према положају стубова је представљен следећи тип кабл крана:
2 points
Captionless Image
Clear selection
21. Пун мост има:
2 points
Clear selection
22. Термистори се израђују од:
2 points
Clear selection
23. Грешка која нема јединицу мере је:
2 points
Clear selection
24. Топли и хладни крај има:
2 points
Clear selection
25. Пиезорезистивни сензори се користе за мерење:
2 points
Clear selection
26. Капацитивни сензори раде на принципу промене капацитивности услед промене:
2 points
Clear selection
27. Преко маске инкременталног обртног енкодера добијамо:
2 points
Clear selection
28. На слици је приказан пресек резолвера. Индуковани напони V1 и V2 су:
2 points
Captionless Image
Clear selection
29. Најосетљивији на појаву самозагревања је:
2 points
Clear selection
30. У раду потенциометра користи се:
2 points
Clear selection
31. Системски софтвер:
2 points
Clear selection
32. BIOS (Basic Input Output System). који након укључења рачунара проверава његову исправност и након тога учитава оперативни систем са диска у:
2 points
Clear selection
33. Језици вишег нивоа морају бити конвертовани у машински језик пре свог извршавања помоћу софтвера под називом:
2 points
Clear selection
34. У језике четврте генерације спада(ју) и:
2 points
Clear selection
35. Рачунар, као и већина дигиталних уређаја, користи једносмерни напон:
2 points
Clear selection
36. Матична плоча је компонента на коју се повезују:
2 points
Clear selection
37. Меморија РС рачунара састоји се од:
2 points
Clear selection
38. Типови меморија који се налазе на основној плочи су:
2 points
Clear selection
39. Заокружити кључне магистрале које чине саставни део рачунара:
2 points
Clear selection
40. Код серијских портова битови једног бајта:
2 points
Clear selection
41. Инегрално дејство PI регулатора:
2 points
Clear selection
42. Оптимална вредност параметара PI регулатора по методи Зиглер-Николс је:
2 points
Clear selection
43. Јединични одскочни одзив система управљања може да се одреди ако су познати:
2 points
Clear selection
44. Улазне величине објекта управљања су:
2 points
Clear selection
45. Карактеристика робот контролера је:
2 points
Clear selection
46. Интегрално дејство PI регулатора смањује:
2 points
Clear selection
47. Улазни подаци програма CNC управљања су:
2 points
Clear selection
48. Нестабилан систем другог реда има полове:
2 points
Clear selection
49. Преносна функција стабилног система је:
2 points
Clear selection
50. На слици је приказан импулсни одзив система чија је преносна функција:
2 points
Captionless Image
Clear selection
Submit
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse