Kysely Giellateknon ja Divvunin (GTD:n) kieliohjelmien käytöstä

Tämä on kysely, jolla selvitetään käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä Giellateknon ja Divvunin (GTD:n) tarjoamista kieliohjelmista (sanakirjoista, oikolukuohjelmista, oppimisohjelmista, peleistä jne.).

Kyselyn on suunnitellut kansainvälinen tutkijaryhmä FinUgRevita, ja sitä tukee GTD. Sen avulla saadaan tietoa ohjelmien käytöstä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä käytetään vain ja ainoastaan tutkimus- ja sovellustarkoituksiin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 - 25 minuuttia, riippuen arvioitavien työkalujen määrästä.

Suurkiitokset palautteestasi!