מלגות תם 2021
מועמד/ת יקר/ה שלום רב,
אנו שמחים ומתרגשים שבחרת להגיש מועמדות לתכנית ׳מלגות תם׳ -
שותפות של בוסתן תם, מועצה אזורית חוף כרמל וקרן אדמונד דה רוטשילד.

בשאלון זה תתבקש/י למלא פרטים אישיים, שיסייעו לנו לבחון את מידת התאמתך לתכנית.

תהליך המיון כולל מספר שלבים:
• טופס הרשמה
• ראיון אישי

מילוי השאלון מאוד חשוב לתהליך המיון- אנא הקדישו זמן מאמץ לי מילוי הטופס.
אנא מלא/י את הפרטים בתשומת לב מרובה ולהפקיד לצרף את כל הקבצים הנדרשים.

ממליצים לך להיכנס לאתר של בוסתן תם: bustanthom.co.il ולבדוק אם המסרים והעשייה של הבוסתן מתאים לך.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
פרטים אישים
שם מלא *
כתובת מייל לקבלת עדכונים בנוגע למלגה: *
תעודת זהות *
מספר טלפון נייד *
תאריך לידה *
MM
/
DD
/
YYYY
מגדר *
כתובת מגורים *
האם חשבון הבנק שאליו נעביר את הכסף הוא בבעלותך? אם לא על שם מי החשבון? ומה הקשר ביניכם? *
פרטי בעל החשבון, שם, מספר חשבון בנק, מספר סניף, מספר בנק *
לימודים אקדמאים
חוג/תחומי לימוד
שנת לימוד
מוסד אקדמאי
האם אתה מקבל מלגה נוספת
כמה שנים נשאר לך לסיים את התואר
רקע
שרות צבאי/ שירות לאומי נא לפרט
האם עסקת בעבר בהתנדבות ו/או בעשייה חברתית– אם כן באיזה מסגרת ובאיזה שנה
האם עסקת בהדרכה – אם כן נא לפרט
נא פרט למה בחרת להגיש מועמדות לתוכנית ״מלגות תם״ (לפחות 50 תווים)
נא פרט מה לדעתך מייחד את התוכנית ביחס לתוכניות מלגות אחרות, תאר את דעתך על נושא של איכות הסביבה, קיימות וחקלאות (לפחות 50 תווים בבקשה)
ציין לפחות 3 דברים אשר לדעתך מייחדים את אזור המועצה חוף הכרמל
רקע
במסגרת לימדך והתחייבויות נוספות האם תוכל להתפנות פעם בשבוע או שבועיים להדרכה של כ 4 שעות בבוסתן במהלך שעות הבוקר/צהרים?
הערות בנוגע לזמינות בתחשב שהמטרה פה היא הדרכה ופעילות פרונטלית בבוסתן תם במהלך ימי השבוע מקביל לתוכניות החינוך.
האם יש דברים נוספים שלא שאלנו לגביהם וחשוב שנדע – אנא ציין כאן
עם הגשת השאלון זה הנך מקבל/ת על עצמך את הסעיפים הבאים:• אינני מקבל/ת מלגת לימודים נוספת המחייבת השתתפות פעילה בתכנית חברתית או אחרת.• הריני מתחייב/ת כי במידה ואתקבל לתכנית "מלגות תם " ואקבל מלגה/תמיכה נוספת אחרת מגוף או מקרן מלגות אחרת במהלך התקופה בה אהיה משתתף בתכנית, אודיע על כך מייד (לא יאוחר מ-7 ימים) להנהלת "שגרירי רוטשילד".• במידה ואתקבל לתכנית "מלגות תם", הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי במקרה ואפסיק את לימודי או אפחית שעות לימוד שבועיות מתחת ל 15 ש"ש במהלך התקופה בה אהיה זכאי/ת למלגה, אודיע על כך מיד (לא יאוחר מ-7 ימים) להנהלת "מלגות תם". ידוע לי כי אי עמידה במספר שעות לימוד שבועיות או הפסקת לימודים, מהווה הפרת התחייבות שלי כלפי התכנית, פסילת המלגה והשבת הכספים.• במידה ואתקבל לתכנית "מלגות תם", הנני מתחייב/ת לעמוד בתנאי החברות ובתקנון של התוכנית . ידוע לי כי אי עמידה בתנאים מהווה הפרת התחייבות שלי כלפי התכנית, פסילת המלגה והשבת הכספים.• במידה ואתקבל לתכנית "מלגות תם", הנני מתחייב/ת כי במקרה שאבצע שינוי במסלול לימודי ו/או שינוי מוסד לימודי, אודיע מיד להנהלת התכנית (לא יאוחר מ 7 ימים).• הנני מוותר/ת בזאת על חסיון המידע ומאפשר/ת מסירת כל מידע אודותיי ממוסד הלימודים ומכל גוף קשור אחר ביחס לנכונות המידע שמסרתי.• עם הגשת השאלון ן הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי כל הפרטים והמידע אותו מילאתי מהווה אישור וראיה לנכונות הפרטים שמילאתי ולהסכמתי לכל הוראה/הנחייה/תקנה בנושא השתתפות בתכנית "שגרירי רוטשילד".* *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy