Tallinna Laagna Gümnaasiumi 40. sünnipäev - viktoriin vilistlastele
Viktoriini küsimustele sai vastata 13.oktoobrist 2020 kell 10.00 kuni 16. oktoobrini 2020 kell 10.00.

Jälgi meie kooli kodulehel [laagna.tln.edu.ee] ja Facebooki kontol [https://www.facebook.com/laagnagymnaasium] samuti 40. sünnipäeva tähistamise kohta info jagamist.
This form was created inside of Tallinna Laagna Gümnaasium. Report Abuse