Електротехничар за електронику на возилима
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита на образовном профилу Електротехничар за електронику на возилима. Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Изабери један тачан одговор. Извршни елементи (актуатори) :
1 point
Clear selection
2. Изабери један тачан одговор. У циљу тражења тајних (скривених) потрошача који празне акумулатор, уместо осигурача прикључује се:
1 point
Clear selection
3. Изабери један тачан одговор. У електричним шемама ознаком 31 означава се:
1 point
Clear selection
4. Изабери један тачан одговор. Део који не спада у главне покретне делове СУС мотора је:
1 point
Clear selection
5. Изабери један тачан одговор. Давач притиска на магистрали код система Common Rail има улогу да:
1 point
Clear selection
6. Изабери један тачан одговор. Када на систему паљења и убризгавања Mono Motronic откаже прекидач празног хода, брзина обртања мотора у празном ходу ће бити:
2 points
Clear selection
7. Изабери један тачан одговор. Систем убризгавања бензинског мотора са ламбда сондом, приликом очитавања комуникационим уређајем параметара рада у празном ходу, приказује у дужем периоду стално сиромашну смешу. Мотор је загрејан. Одредити колико је време убризгавања у овом случају:
2 points
Clear selection
8. Изабери један тачан одговор. Мерењем електричног отпора на крајевима сензора заузетости сувозачевог седишта утврђена је вредност >1 МΩ. На основу ове вредности електронска управљачка јединица AIR BAG-а препознаје следеће стање:
2 points
Clear selection
9. Изабери два тачна одговора. Наведени су називи давача система управљања мотором. Издвојити даваче који служе за мерење оптерећење мотора.
2 points
10. Изабери два тачна одговора. Издвојити даваче за чији рад није потребно напајање.
2 points
11. Изабери два тачна одговора. За настављање проводника и електрично спајање проводника са уређајима се не користе:
2 points
12. Изабери два тачна одговора. Шта од наведеног није особина дизел мотора:
2 points
13. Изабери два тачна одговора. Које од наведених тврдњи описују функцију електричних грејача код дизел мотора:
2 points
14. Изабери четири тачна одговора. Наведени су делови машина. Издвојити делове који припадају електропокретачу.
2 points
15. Изабери четири тачна одговора. Наведени су делови машина. Издвојити делове који припадају алтернатору.
2 points
16. Изабери два тачна одговора. Издвојити даваче који су заједнички за системе убризгавања КЕ Jetronic и LE Jetronic.
2 points
17. Изабери два тачна одговора. Приликом кочења бензинским мотором управљачки рачунар система Motronic:
2 points
18. Изабери два тачна одговора. Негативна вредност угла бочног нагиба точка:
2 points
19. Изабери три тачна одговора. Који од елемената се налазе у системима убризгавања VR (радијално-разделном) пумпом високог притиска
3 points
20. Одговор уписати латиницом, без размака. Расхладни флуид R12 који у себи садржи једињења хлора је избачен из употребе и замењен је расхладним флуидом који не проузрокује оштећење озонског омотача Земљине атмосфере. Ознака тог новијег расхладног флуида за примену у возилима је
2 points
21. Изабери један тачан одговор. Радна температура свећице је :
2 points
Clear selection
22. Изабери један тачан одговор. Са повећањем брзине обртања мотора потребно је :
2 points
Clear selection
23. Изабери тачан одговор за оба давача. Амплитуда (величина напона) излазног сигнала :
2 points
не зависи од броја обртаја
зависи од броја обртаја
1. Холовог давача
2. индуктивног давача
Clear selection
24. Изабери два тачна одговора. Ако на возило поставимо пнеуматике већег пречника и ширине од прописаних вредности, последица тога биће:
2 points
25. Изабери један тачан одговор. Код неких површина, као што су влажан снег или шљунак, зауставни пут возила које поседује ABS у односу на исто такво које не поседује ABS, може бити:
2 points
Clear selection
26. Изабери један тачан одговор. На возилу које поседује систем за електронску контролу вуче потрeбно је уградити ABS/ASR систем. Од понуђених система одабрати онај који се може интегрисати:
2 points
Clear selection
27. Одредити правилан редослед операција при мерењу компресије класичним инструментом код дизел мотора. Операције обележити бројевима од 1 до 6 према редоследу њиховог извршавања.
6 points
1
2
3
4
5
6
Загрејати мотор на радну температуру
Прикључити инструмент на први цинидар
Скинути све бризгаљке или грејаче
Проверити стање стартера и акумулатора
Покретати мотор стартером, све док притисак који инструмент показује, не престане да раст
На одговарајући начин и према сервисном упутству спречити напајање гориво
Clear selection
28. Ћирилицом уписати одговор испод слике. На слици је приказан ABS 2S систем са модулацијом кочног притиска у фази
3 points
Captionless Image
29. На слици је приказано испитивање довода напајања на подножју релеја (релејне плоче). Инсталација је називног напона 12V, релеј је скинут са релејне плоче и прекидач за укључење потрошача је укључен. Означи два тачна исказа .
3 points
Captionless Image
30. Изабери четири тачна одговора. Наведи подсистеме система за кочење:
2 points
31. Изабери један тачан одговор. На ком принципу не може да ради давач броја обртаја мотора?
1 point
Clear selection
32. На слици је приказан радни простор мотора са три обележене запремине. Сваку запремину мотора означити бројном ознаком са слике.
3 points
Captionless Image
1
2
3
Радна запремина Vh
Компресиона запремина Vc
Укупна запремина Vu
Clear selection
33. На левој страни су наведени погонски делови пумпе за покретање клипа. Поред сваког описа елемента означити одговарајући број са слике.
4 points
Captionless Image
1
2
3
4
Погонска осовина
Обртна брегаста плоча
Клип пумпе
Непокретни прстен са ролницама
Clear selection
34. Наведенe су врсте радних режима ABS-а, а на слици хидраулични приказ различитих положаја вентила хидроагрегата. Поред сваког описа режима рада означити одговарајући број са слике.
3 points
Captionless Image
1
2
3
Повећање притиска
Одржавање притиска
Смањење притиска
Clear selection
35. Дате су различите врсте горива за СУС моторе. Поређати горива по вредности њиховог октанског броја означавањем бројева од 1 до 5. Броју 1 одговара гориво са најмањом вредношћу октанског броја, а броју 5 гориво са највећом вредношћу.
5 points
1
2
3
4
5
БМБ 95
Метан
Ауто гас
Евро дизел
Основни бензин
Clear selection
36. Наведени су елементи система управљања брегастом осовином са подесивим затезачем ланца. На слици је дат приказ са нумерисаним елементима. Поред сваког описа у табели означити одговарајући број са слике.
5 points
Captionless Image
1
2
3
4
5
Издувна брегаста
Усисна брегаста
Подешавач брегасте са затезачем ланца
Вентил за регулацију брегасте
Хидраулични цилиндар
Clear selection
37. Наведене су етапе протока ваздуха у систему интеркулера а на слици је дат приказ система. Поред сваке етапе означити одговарајућу словну ознаку са слике.
5 points
Captionless Image
а
b
c
d
e
Издувни гас (пре турбине)
Усисани ваздух
Компресовани ваздух (расхлађен)
Компресовани ваздух (загрејан)
Излазни издувни гас
Clear selection
38. На слици је VE пумпа са означеним конструктивним целинама. Поред сваког назива конструктивне целине означити одговарајући број са слике.
5 points
Captionless Image
1
2
3
4
5
Високопритисни део
Део за гашење мотора
Регулатор броја обртаја
Регулатор почетка убризгавања
Нископритисни део
Clear selection
39. Наведени су типови електропокретача. Уредити електропокретаче према номиналној снази за коју се израђују, почевши од најмање до највеће снаге. Тип електропокретача најмање снаге означити бројем 1 а тип електропокретача највеће снаге означити бројем 4.
4 points
1
2
3
4
Са завојним механизмом и редном побудом
Са помично - завојним механизмом и редном побудом
Са завојним механизмом и сталним магнетима
Са помичним ротором и мешовитом побудом
Clear selection
40. Изабери два тачна одговора. Услед неисправности елемената у системима за климатизацију, често долази до појаве прекомерног притиска. У тим случајевима да не би дошло до оштећења уређаја и опреме реагују:
3 points
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse