Hodina Zeme - Earth Hour 2019
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Čo je však najdôležitejšie, do Hodiny Zeme sa môže zapojiť každý. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Ak ste Klubom Stromu života a chcete sa zapojiť, stačí vyplniť tento formulár.

Názov školy a adresa školy (Ulica, PSČ, Mesto / Obec): *
Your answer
Ako sa zapojíte do Hodiny Zeme?: *
Your answer
Zapojili ste sa do Hodiny Zeme už aj v minulosti?: *
Your answer
Priezvisko, meno: *
Kontaktná osoba
Your answer
Funkcia kontaktnej osoby: *
Your answer
Kontaktná emailová adresa: *
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Zaslanie formulára bude považované za vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári pre účely registrácie zapojených subjektov (najmä Klubov Stromu života) do kampane Hodina Zeme 2019 podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Získané osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátorov kampane a Stromu života podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je evidencia zapojených subjektov do kampane Hodina Zeme 2019. Príjemcom osobných údajov budú Strom života, o.z., so sídlom Jelenia 7, Bratislava 81105, Slovenská republika, IČO: 00587010 a organizátori kampane Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV Astronomický ústav SAV IČO: 178 781 a WWF International, Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland. Doba uchovávania osobných údajov zapojených subjektov je 10 rokov. Organizátori kampane a Strom života spracúvajú osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti podanej písomne alebo osobne u organizátora kampane alebo v Stromu života máte právo: žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; namietať spracúvanie svojich osobných údajov; na prenosnosť osobných údajov; podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service