แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ iPEC
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง
กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) ขึ้น ปีนี้เป็นปีแรก ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ ตามความเป็นจริง
ระดับการศึกษา
สาขาที่เลือกสมัครเรียน
ท่านทราบข่าวโครงการ iPEC จากที่ใด(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านจบการศึกษามาจากโรงเรียนอะไร *
Your answer
ระยะเวลาการเปิดรับสมัครออนไลน์
ในกรณีที่ท่านสอบคัดเลือกไม่ผ่าน ท่านสนใจจะศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ในหลักสูตรปกติหรือไม่
หากท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปกติ กรุณาให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อวิทยาลัยจะได้ติดต่อกลับได้โดยตรง
Your answer
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
การลงทะเบียนและต้อนรับ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดห้องสอบมีความสะดวกสบาย เหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการสอบแต่ละวิชามีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ iPEC
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความยากง่ายของข้อสอบมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การเดินทางมายังวิทยาลัยมีความสะดวกสบาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms