ใบสมัคร การบรรยายเรื่อง "การศึกษาวิจัยมรดกสถาปัตยกรรมในบริบทร่วมสมัยกับความท้าทายในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์มรดกโลกอยุธยา"
วิทยากรโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำนำหน้าชื่อ *
ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ/อื่นๆ กรุณาพิมพ์กรอกช่องอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง *
พิมพ์ตัวเลข ๑๐ หลักโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย "-"
Your answer
E-Mail Address *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
Your answer
ท่านทราบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้จาก *
Required
เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม
• รับจำนวนจำกัด ๕๐ ท่าน ให้สิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนตามลำดับการสมัคร ทางสถาบันฯ จะแจ้งรายชื่อให้ทราบผลการสมัครทาง Facebook

• หากท่านใดที่สำรองรายชื่อไว้ แล้วไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาแจ้งให้ทางสถาบันอยุธยาศึกษา ทราบล่วงหน้า ๓ วัน หากไม่มีการติดต่อกลับมา ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมครั้งต่อ ๆ ไป

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service