แบบสอบถามความพึ่งพอใจศูนย์คอมพิวเตอร์ปี2564 รอบที่1
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสารวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
กลุ่มอาชีพ
Clear selection
1.ความรวดเร็วในการให้บริการ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
Clear selection
2.ความรู้ความสามารถในการให้บริการและการให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา
Clear selection
3.ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
Clear selection
4.ท่านต้องการให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงเรื่องใด
Clear selection
5.ความพึงพอใจภาพรวมการบริการของหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์
Clear selection
ความคาดหวังในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy