טופס אם טאבלטים מסייעים בכלל להוראה? ללמידה? או להישגים?

למידה באמצעות המכשירים הניידים (טאבלט) יכולה לתרום לשינוי בקשר שבין התלמיד לסביבתו
ולגיוון התכנים שאליהם הוא נחשף. הדבר יכול להוביל במרוצת הזמן גם לשינוי בתפיסת הלמידה,
בדרך שבה התלמיד יכול ליצור קשר עם אנשים ורעיונות וכן באפשרות לייצר, לצרוך ולשמור מיד
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question