Zapisy na Kurs Przewodników Górskich SKPB Warszawa
Wypełniając ten formularz, deklarujesz chęć wzięcia udziału w Kursie Przewodników Górskich organizowanym przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. 58.edycja Kursu rozpoczyna się w październiku 2021 roku.
Odpowiedzi na pytania z gwiazdką są koniecznie do rejestracji. Ukończenie naszego kursu uprawnia do wzięcia udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię *
Nazwisko *
Płeć *
Rok urodzenia *
Numer telefonu *
ICE - In Case of Emergency
Upewnij się, że w czasie trwania wyjazdu osoba, której dane podajesz, będzie pod telefonem. Powinna być to osoba "ogarnięta" i WIEDZĄCA o Twoim wyjeździe oraz WIEDZĄCA, że podajesz ją jako kontakt ICE. To ważne!
Numer telefonu ICE *
Do kogo należy podany numer ICE? Podaj imię i nazwisko oraz kim ta osoba dla Ciebie jest (np. mama, partner, brat etc.): *
Czy chciał(a)byś brać udział w niedzielnych mszach podczas wycieczek kursowych? *
Czy masz jakieś przewlekłe choroby, o których powinniśmy wiedzieć (np. cukrzyca, epilepsja itp.)? Jeśli tak, to wpisz poniżej: *
Czy przyjmujesz na stałe jakieś leki? Jeśli tak, to wpisz jakie: *
Czy masz jakieś alergie? Jeśli tak, to wpisz poniżej: *
Kwestie żywieniowe: *
Required
Czy brałeś/łaś wcześniej udział w Kursie Przewodnickim SKPB Warszawa? *
Jeśli tak, to podaj rok rozpoczęcia tego kursu
Wycieczka na zapoznanie *
Uczestnicy kursu, o ile nie zaliczyli w poprzednich edycjach przynajmniej zimówki, mają obowiązek pojechania na jeden z wyjazdów na zapoznanie. Wybierz termin wycieczki, na który się zapisujesz. Ostateczny termin zapisu na dany termin, to wtorek przed wyjazdem. To jest również ostateczny termin wpłaty zadatku (150 zł) na wybraną wycieczkę. Dane do przelewu dostępne są na stronie www.kursprzewodnikow.pl w zakładce "Zapisy".
Przysługują mi zniżki na transport i wstępy *
Określ rodzaj zniżki, jaką dysponujesz. Czy dotyczą PKP? Na podstawie tej informacji kupimy Ci bilet odpowiedniego typu i wycieczka może być dla Ciebie tańsza.
Required
Zgoda na przetwarzanie danych *
Required
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych *
Required
Akceptacja regulaminu *
Required
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu zapisów na Kurs dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 4/U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000108052, NIP 527-24-04-895, REGON 011569906 (dalej „SKPB Warszawa”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: kurs@skpb.waw.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia na Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług telekomunikacyjnych i hostingowych - Google Ireland Limited.
5. W związku z korzystaniem z usług firmy Google Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach w krajach trzecich (poza EOG), na podstawie standardowych klauzul umownych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia uczestnictwa w Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
8. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest ono jednak warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w Kursie dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich SKPB Warszawa.
11. W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy