Enquête euthanasie

Beste meneer/mevrouw,

Wij zijn 4 eerstejaarsstudenten Bèta-Gamma aan de Universiteit van Amsterdam. Voor het vak ‘Thema 1: De Handelende Mens’ willen wij graag een enquête afnemen. De ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en geaggregeerd worden verwerkt. Het eerste deel van de enquête is een algemeen deel. Het tweede deel gaat specifiek over uw mening over de kwestie euthanasie in het algemeen.

Als u dat wilt kunnen wij u de resultaten van het onderzoek toesturen. U kunt aan het einde van de enquete uw emailadres achterlaten. Wij gebruiken het emailadres alleen voor dit doel.

Alvast bedankt voor het invullen!

Vera van Miltenburg, Ayla Stam, Florinde Vessies en Annemijn Cassée

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question